Skip to main content

Rebild: Andelen af unge på uddannelseshjælp falder stadig

Pressemeddelelse   •   Mar 19, 2018 09:34 CET

De unge skal videre i uddannelse og arbejde. Foto Colourbox

Rebild Kommune har de sidste år gennemført et projekt på ungeområdet sammen med Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner. Projektet har medvirket til, at færre unge nu modtager offentlig forsørgelse. De er i stedet i gang med uddannelse eller job. I Rebild har indsatsen blandt andet været koncentreret om at ungerådgiverne har haft et lavt antal sager, så der kunne arbejdes intensivt med de unge. Relationen er vigtig, når de unge skal hjælpes videre. Det tværkommunale projekt har været eksternt finansieret og puljemidlerne udløber medio 2018.

Arbejdsmarkedsudvalget skulle på det seneste møde tage stilling til om projektet skulle ophøre eller om udvalget ville investere i en fortsættelse. På baggrund af de gode resultater, hvor Rebild har betydeligt færre på uddannelseshjælp end landsgennemsnittet (se faktaboks), besluttede et enigt arbejdsmarkedsudvalg at fortsætte med at investere i de unge og deres fremtid. Ifølge Allan Busk, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, er det vigtigt fortsat at prioritere ungeindsatsen:

- Jeg er meget tilfreds med at udviklingen med færre unge på uddannelseshjælp fortsætter den nedadgående kurve, for de unge skal videre i uddannelse og arbejde. Resultaterne viser tydeligt, at det betaler sig at investere i gode initiativer”, siger Allan Busk.

I praksis betyder investeringen en ansættelse af en ungerådgiver, så det vigtige relationsarbejde kan fastholdes.

Faktaboks

Opgørelse Område 2014 2015 2016 2017
Fuldtidspersoner i % af befolkningen 16-66 år
Hele landet
Rebild
1,2 %
0,9 %
1,1 %
0,8 %
1,1 %
0,7 %
1,0 %
0,6 %
Antal fuldtidspersoner
Hele landet
Rebild
42.687
161
41.919
149
39.845
130
37.033
112

Kilde: Jobindsats.dk

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.