Skip to main content

R​ebild Kommune ansætter to ekstra planmedarbejdere

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2019 11:24 CET

Økonomiudvalget i Rebild Kommune besluttede på mødet den 13. februar 2019 at der skal ansættes yderligere to planmedarbejdere i Center Plan, Byg og Vej. Det var Venstres byrådsgruppe der ønskede emnet optaget som et punkt på dagsordenen.

Som det efterhånden har været nævnt mange gange, går udviklingen i Rebild Kommune meget hurtigt i disse år. Nye borgere flytter til, der bygges og der udlægges nye bolig- og erhvervsområder. Det er baggrunden for at der nu skal ansættes flere medarbejdere på planområdet.

Vi skal smede mens jernet er varmt

Den megen aktivitet betyder lange ventetider, ikke mindst i forhold til arbejdet med lokalplaner. Derfor er Venstres gruppeformand Jeppe Ugilt da også rigtig glad for Økonomiudvalgets opbakning:

- Administrationen har et stort efterslæb i forhold til planlægning og det er altså ikke fordi de sidder på hænderne! Det er simpelthen fordi der er flere opgaver end de kan nå at løse inden for en rimelig tid. Vi vil gerne imødekomme den store interesse, der er for bosætning og øvrig udvikling i Rebild Kommune – sagt med andre ord, vi ønsker at ”smede mens jernet er varmt”. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med at der nu bliver ansat yderligere to medarbejdere til at arbejde med planlægning, siger Jeppe Ugilt.

Fuld enighed i udvalget

I Økonomiudvalget var der ikke nogen tvivl om at planområdet er presset på tid. Formand for Økonomiudvalget, borgmester Leon Sebbelin (B) påpeger da også at alle var enige om at tilføre flere resurser til afdelingen.

- Det er jo dejligt at der er gang i udviklingen i vores kommune, men vi kan ikke være bekendt at presse vores medarbejdere for hårdt og vi kan heller leve med de lange sagsbehandlingstider. Derfor glædes jeg også over at det var et enigt Økonomiudvalg der stemte for at ansætte flere medarbejdere, siger borgmesteren.

Det er nu direktionens opgave at finde midlerne til at ansætte de to nye planmedarbejdere.

Ansætter også en vejingeniør

Økonomiudvalget godkendte under et andet punkt på dagsordenen også ansættelsen af en vejingeniør. Denne stilling finansieres gennem besparelser på eksterne konsulenter ved anlæg af nye veje og cykelstier.

---------------------

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.