Skip to main content

​Rebild Kommunes første bæredygtige institution

Pressemeddelelse   •   Jul 06, 2017 15:51 CEST

Det nye bæredygtige byggeri, skal opføres ca. 300 m. syd for daginstitutionen Kronhjorten ved Støvring Ådale. Det forventes at stå færdigt ultimo 2018.

Som følge af de seneste par års store tilflytning til Rebild Kommune, og især til Støvring, bygger kommunen nu en ny integreret daginstitution. Og den bliver opført som et bæredygtigt byggeri.

Kommunen ønsker et byggeri af høj kvalitet og vil samtidig understøtte en sundere og grønnere kommune. Derfor har byrådet besluttet at institutionen skal opføres som et bæredygtigt byggeri og certificeres efter den såkaldte DGNB-standard (se fakta).

Hvad er ’bæredygtigt’?

Bæredygtighed i forbindelse med byggeri, er mange ting. Det kan blandt andet betyde at der bruges materialer der ikke belaster miljøet, fordi de er nedbrydelige og/eller kan genanvendes. Samtidig vurderes omkostningerne i hele bygningens levetid. I nogle tilfælde bruges græs som tagdækning, der både er biologisk nedbrydeligt og har den fordel at det holder på regnvandet, så kloakken belastes mindre. Der vil i byggeriet være stor brugerinddragelse, stor fokus på indeklima og akustik. Et lavt energiforbrug og lave vedligeholdelsesudgifter vil totaløkonomisk give stor værdi for Rebild Kommune.

Stor efterspørgsel

Som følge af den store tilflytning til Støvring er der opstået mangel på pasningsmuligheder for de 0-5-årige. Den nye institution er en integreret daginstitution, og den bliver normeret til 30 småbørn og 60 børnehavebørn. Den bliver placeret i Støvring Ådale.

Fakta

Der er afsat 15 mio. kr. til projektet og daginstitutionen forventes at stå færdigt ultimo 2018. Projektet skal udføres i totalentreprise.

En DGNB certificering giver et helhedsorienteret syn på bæredygtighed, og tager udgangspunkt i miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Det står for Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen, og stammer fra Tyskland. Ordningen er blevet omsat til danske byggeforhold, og er nu den mest udbredte standard for bæredygtighed i byggeriet i Danmark.

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.