Skip to main content

Rengøringsfirma fortsætter

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2019 15:19 CET

Rebild Kommune har undersøgt om kommunens rengøringsfirma, KN Rengøring, har overholdt sin kontrakt med kommunen – på baggrund af at Varde Kommune har ophørt sit samarbejde med firmaet.

Der har især været fokus på arbejdsklausuler, der skal værne mod social dumping, men også en række andre forhold er blevet undersøgt.

- Vi har fundet en række fejl, som firmaet har fået en kort frist til at rette op, siger kommunaldirektør Jes Lunde og fortsætter: Men der er ikke dokumenteret fejl, der giver grundlag for at ophæve kontrakten.

- Det er for Rebild Kommune helt afgørende, at arbejdsforholdene er i orden, så vi ikke medvirker til social dumping. Vi har gennem undersøgelsen nu fået dokumenteret, at forholdene omkring løn og arbejds- og opholdstilladelser er i orden – bortset fra enkelte fejl, der skal rettes op indenfor en kort frist.

- Vi vil fortsat følge området tæt med uanmeldt kontrol – og vi vil naturligvis følge op, hvis der kommer nye oplysninger, siger Jes Lunde.

Borgmester Leon Sebbelin siger:

- Jeg har glædet mig til, at der kom fakta på bordet efter en uge, hvor mange har givet kommunen meget kontante råd. I dag må vi sige, at det har vist sig klogt, at vi ikke har fulgt rådene fra Facebook, læserbreve med videre, hvor anbefalingen var, at vi skulle opsige kontrakten, og at der var rigelig grundlag for det. Hvis vi havde fulgt de råd, så havde vi fået en erstatningssag på halsen.

- Jeg synes det er tilfredsstillende, at firmaet alt overvejende opfylder de krav, vi har stillet som værn mod social dumping, og vi vil selvfølgelig holde øje med, at de også får bragt de forhold i orden, hvor vi har givet dem en frist, slutter Leon Sebbelin.

Se Redegørelse om udliciteret rengøring på https://rebild.dk/redegorelse 

Advarslen der er sendt til KN Rengøring kan ses her: https://rebild.dk/kn-advarsel

---------------------

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.