Skip to main content

Støvring Ådale: Udviklingsplan et skridt tættere på

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2018 09:50 CET

Rådgiverteamet Arkplan. Fra venstre: André Hundahl Esbersen, John Bo Nielsen, Willy Rosseel, Poul Aas

Rebild Byråd har valgt hvilket rådgiverteam, der skal udarbejde en samlet udviklingsplan for den del af Støvring Ådale, der ligger umiddelbart øst for stationen. Valget faldt på rådgiverteamet Arkplan.

I juni blev tre rådgiverteam udvalgt til at komme med hver deres bud på, hvordan byrådets vision for området kan blive til virkelighed gennem en udviklingsplan. Området ligger yderst centralt, og det er byrådets ambition, at området skal bidrage til udviklingen af hele byen, samt binde Støvring Ådale sammen med resten af Støvring. Efter at have fået præsenteret de tre forslag har byrådet valgt Arkplan til at arbejde videre med en samlet udviklingsplan.

Tre bliver til en

Opgaven for Arkplan er nu at færdiggøre den samlede udviklingsplan med udgangspunkt i deres egen plan og ved at tage gode ideer med fra de to øvrige. Borgmester Leon Sebbelin er godt tilfreds med valget af Arkplan.

- Efter vi havde set de tre spændende forslag igennem, besluttede byrådet at Arkplan er de helt rigtige til at gå videre med opgaven. Deres tanker for området er nytænkende, inspirerende og lever op til byrådets vision for området. Når de nu går i gang med at færdiggøre den samlede udviklingsplan, med gode ideer fra de to øvrige forslag, er jeg sikker på at vi får et fantastisk grundlag for det videre arbejde.

En vision skal blive til virkelighed

Når den samlede udviklingsplan for området i Støvring Ådale er klar ved årets afslutning, vil det være den midlertidige kulmination på en længere proces. Den startede i 2017 da det tidligere byråd satte gang i en visionsproces for området. I løbet af denne proces har en række interessenter været inddraget. Det drejer sig om grundejerforeninger, boligforeninger, råd, handelsstandsforeningen, investorer og ejendoms-mæglere. Herefter kom arbejdet med en udviklingsplan i udbud og tre rådgiverteam blev udvalgt til at komme med hver deres forslag.

Byrådet får den samlede udviklingsplan til godkendelse på mødet den 28. marts 2019. Når udviklingsplanen er godkendt skal der laves lokalplan for området.

http://rebild.dk/udviklingsplan kan interesserede borgere læse mere om projektet. Siden opdateres løbende efterhånden, som projektet skrider fremad.

Rådgiverteamet

Rådgiverteamet der omtales som 'Arkplan' består af:

  • Arkplan - Byplan og Landskabsarkitekter
  • LE 34

og underrådgivere:

  • PROJEKT GRUPPEN

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.