Skip to main content

Gratis tilbud til børn og unge fra misbrugsfamilier fortsætter

Pressemeddelelse   •   Okt 03, 2019 06:17 CEST

De små Skuldre hjælper børn og unge fra misbrugsfamilier

Behandlingscenter Tjele har bygget over 25 års erfaring med behandling af pårørende til afhængige ind i særligt program for børn og unge fra misbrugsfamilier

Gennem næsten fire år har De små Skuldre hjulpet mange børn unge fra misbrugsfamilier. Bag det gratis tilbud står Behandlingscenter Tjele, som gennem mere end 25 år har udviklet sig til Danmarks største center for behandling af afhængighed af bl.a. alkohol, hash og medicin.
”Vi er vældig glade for, at vi netop har modtaget 5 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at fortsætte dette vigtige arbejde de næste fire år,” udtaler centerleder Jan Meincke, Behandlingscenter Tjele.

Ingen venteliste

Politisk og i den brede offentlighed er der fokus på de problemer, børn og unge fra misbrugsfamilier har. En helt dugfrisk rapport fra Børns Vilkår har undersøgt 13 typer svigt, som børn fra hjem med alkoholproblemer kan opleve. Og selvom mange børn fra hjem med alkoholproblemer klarer sig godt, er der stadig alt for mange, der mistrives på grund af netop disse problemer i hjemmet.

I 2015 blev der afsat et stort beløb fra satspuljen til børn og unge op til 25 år. På grund af problemets alvor og de dystre fremtidskonsekvenser for målgruppen er det siden besluttet at afsætte en varig pulje på Finansloven.
På baggrund af De små Skuldres gode resultater fra de forløbne fire år, og i øvrigt Behandlingscenter Tjeles mangeårige erfaring med familiebehandling, har Socialstyrelsen i den nye udmøntningsrunde igen ønsket at tilgodese Tjeles tilbud, som særligt henvender sig til børn, teenagere og unge i Jylland i alderen fra 8-24 år. Tilbuddet, der fortsætter over 4 år fra 2020, har – som det eneste tilbud i privat regi - modtaget i alt 5 mio. kr. i støtte. Behandlingstilbuddet arbejder stadig – også som det eneste – uden venteliste. I andre tilfælde kan børn og unge vente i mange måneder for at komme ind i et behandlingsforløb.

Resultaterne taler for sig selv

”Behandlingscenter Tjele var det første behandlingscenter i Danmark, der tilbød behandling til de pårørende. Vi betragter afhængighed som hele familiens sygdom, og ikke mindst børnene lider, når der er misbrug i familien. Ofte får børnene skader, som de kæmper med hele livet. Derfor er indsatsen vigtig, og det er en glæde at se, at den også bærer frugt i form af gode resultater” siger centerleder Jan W. Meincke.

De nyeste tal fra Rambøll, der har fulgt projektet siden 2016, siger at 66% af alle, der har været igennem et forløb hos De små Skuldre oplever en øget trivsel. For voksen-børn gruppen, som jo netop er dem, der er i gang med de første skridt i de voksnes rækker, oplever 76% af deltagerne en øget trivsel. Endelig synes 84% af alle deltagere, at de mestrer livet bedre efter et behandlingsforløb hos De små Skuldre.

Behandlingsforløbet er gratis og har base i Aarhus. Børn og unge visiteres individuelt til behandlingstilbuddets forskellige elementer. Det kan være samtaleforløb, gruppeterapi, kurser med deltagelse af forældre – eller flere elementer i det mix, der passer til den enkeltes behov.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jan W. Meincke, Behandlingscenter Tjele, på telefon 23 23 18 40

Se desuden: www.desmaaskuldre.dk

Tjele - Dansk Misbrugsbehandling er i dag Danmarks største private center for behandling af misbrug. Centret er landsdækkende og har siden 1990 behandlet alkohol-medicin-og stofmisbrug med afsæt i 12-trins programmet, også kendt som Minnesotabehandling. I København og Aarhus tilbydes gratis behandling af ludomani. I København er der desuden tilbud om behandling af sexafhængighed og købemani.

Der tilbydes både døgn-og ambulant behandling samt et omfattende program for de pårørende.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.