Skip to main content

EU’s efterspørgsel på kød, soja og palmeolie fremmer ulovlig skovrydning

Nyhed   •   Jan 15, 2016 16:39 CET

For at imødekomme europæiske landes stigende efterspørgsel på soja, kød og palmeolie, er der naturligvis også behov for et større areal til at dyrke det. Desværre medfører den store efterspørgsel på netop disse produkter en illegal rydning af regnskov, viser flere rapporter.

Det skriver nyhedsmediet Mongabay.com.

Verdens Skove berettede tilbage i september 2014 om en rapport udgivet af Forest Trends, der angav at op mod halvdelen af afskovningen i troperne sker illegalt – blandt andet for at skabe plads til dyrkning af soja og palmeolie.

Efterfølgende har den Bruxelles-baserede miljøorganisation Fern i 2015 udgivet en rapport, der angiver, at EU driver international handel af varer, som er dyrket på land uden for loven. Det er i rapporten oplyst, at EU alene i 2012 importerede illegalt kød, læder, palmeolie og soja for 6,5 milliarder dollars, hvilket er næsten en fjerdedel af al global handel – og 2,4 millioner hektarer af skov, som er blevet ulovligt ryddet.

”En fodboldbane af skov blev illegalt fældet hvert andet minut i perioden 2000-2012 for at levere disse varer til EU,” der ender op på hylder i dagligvareforretninger som et bredt udvalg af produkter – lige fra dyrefoder til lædersko og biobrændsler, skriver rapportens forfatter.

EU forsømmer regnskoven

I en udtalelse til Mongabay.com siger rapportens hovedforfatter Sam Lawson, at flere af EU’s politikker fremmer illegal omdannelse af land, ”Men man kan også sige, at det er et FRAVÆR af EU politikker, som driver illegal afskovning – det er dét at EU ingen politikker eller love har, som søger at reducere mængden af landbrugsvarer, der importeres og forbruges, som driver illegal afskovning.”

Da handel er et EU-mandat, mener Lawson at de nødvendige handlinger til at adressere problemet kun kan tages på EU-niveau. Der er behov for gensidige aftaler med forbrugerlande, samt krav til importører om at tage den nødvendige omhu.

Det betyder dog ikke, at de enkelte lande ikke også kan skride til handling selvstændigt. Lawson siger, ”De [enkelte lande] kan implementere politikker, der kræver at ethvert statsligt køb af disse varer er bevist at komme fra en lovlig og bæredygtig kilde (som UK allerede har gjort med palmeolie).”

Afskovning har fatale konsekvenser

Miljøorganisationen Fern har ligeledes udgivet en anden rapport, som specifikt ser på, hvordan EU forholder sig til handel, finans, told, biobrændsler, illegal skovhugst og klimaet, og deres indflydelse på skov. Mængden af tropisk afskovning drevet af EU er, ifølge rapporten, over de sidste 20 år lig med størrelsen af Portugal.

Ud over den miljømæssige påvirkning, fremmer den tiltagende mængde af ulovlig afskovning også fordrivelse af oprindelige befolkningsgrupper, befordrer korruption, vold og misbrug af menneskerettigheder

Mange, som forsøger at stande den ulovlige afskovning, er blevet mødt med modstand af forskellig art – lige fra chikane og trusler til fysisk vold. Op til FN’s klimakonference i Peru blev José Isidro Tendetza Antún, som er en indfødsret- og anti-minedrifts-aktivist fra Ecuador, myrdet, kort inden han var indstillet til at skulle tale på konferencen.

Regnskovens påvirkning af klimaet

Der er ingen fornuftigmåde at udregne drivhusgasser fra illegal afskovning drevet af EU, siger Lawson. Dog ville han og hans team alligevel have været tilbageholdende med at udregne det, tilføjede Lawson, da en reducering af udslip ved at standse illegal afskovning efter deres mening ikke skal bruges som en anden form for forhandlingsobjekt i klimaforhandlingerne – eksempelvis til at modregne udslip fra fossile brændsler.

Skove giver en række fordele lokalt, fra at være levested for mange af verdens arter, til økosystemers ydelser for menneskets lokalsamfund. En skovs indflydelse begrænser sig dog ikke til området omkring den; den påvirker også klimaet tusindvis af kilometer væk. Eksempelvis skriver Mongabay.com om et studie fra 2005, der angiver, at afskovning i Amazonas påvirker nedbør fra Mexico til Texas.

”Rollen, som skove spiller i reguleringen af klimaet, er velkendt,” fortæller Hannah Mowat, kampagneleder hos Fern, til Mongabay.com. ”For forhindre fældning af skov, kræver det en adressering af det pres, der driver afskovningen, så EU har en afgørende mulighed for at standse afskovning ved at adressere handel og forbrug af handelsvarer fra landbrug.”

Verdens Skove mener ligeledes at politikerne, både på nationalt plan og på EU-plan, bør tage initiativ til en bedre og mere omfattende regulering, der sikrer regnskoven mod rydning.

Nikolai Lang, kommunikationschef i Verdens Skove, udtaler ”For at det skal rykke noget, må vi arbejde sammen for at sikre, at vi ikke støtter op om afskovning af regnskoven. Helt konkret skal der reguleres, så vi udelukkende importerer bæredygtigt produceret soja og palmeolie.”

Vær med til at bekæmpe illegal rydning af regnskov, støt Verdens Skove her.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">privatlivspolitik</a>.