Skip to main content

En alliance af internationale organisationer; stop brugen af træbaseret biomasse

Pressemeddelelse   •   Nov 07, 2018 11:00 CET

Øget brug af biomasse i energisektoren truer miljø og klima. Foto: Shutterstock

En koalition af 119 internationale organisationer fra 40 lande advarer i dag om, at den hurtige globale vækst i den såkaldte bioøkonomi udgør en alvorlig risiko for klima, natur og menneskerettigheder. Verdens Skove og NOAH er blandt de underskrivende organisationer, der nu advarer imod de mængder biomasse og andre naturprodukter som en industrialisering af bioøkonomien lægger op til. 

Bioøkonomi

Bioøkonomi er et nyt international fokus, der skal fremme brugen af biobaserede materialer. Det vil primært øge fokus på og brugen af biomasse på internationalt plan. Biofuture platform er et eksempel på et initiativ fra 2016, der skal øge fokus på bioøkonomi og brugen af biomasse. Biofuture platform er startet af Brasilien og underskrevet af 20 lande, som alle ønsker at fremme brugen af biomasse. Danmark er et af disse 20 lande.

Øget brug af biomasse er en rigtig dårlig ide mener Verdens Skove, der sammen med NOAH og en koalition af internationale og danske NGOer har sendt et brev til klimaministeren herom.

Parisaftale vs Biomasse

For at opfylde Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, skal vi stoppe vores CO2-udledning og begynde at øge CO2-optaget i fx skove, græsarealer og jordbund.

“Biofuture Platformens fokus på et skift i energi, transport og industrisektorer til bioenergi og biomaterialer er i strid med videnskaben, der siger at det at brænde biomasse udleder ligeså meget CO2 som at brænde kul.“ Udtaler Gry Bossen, klimakoordinator i Verdens Skove.

Verden Skove påpeger desuden, at etstigende forbrug og produktion af biobrændstoffer, bioplastiske- eller andre bio-materialer bruge enorme arealer og føre til afskovning og reducere de arealer vi har til afgrøder og, der er tilgængelige for afgrøder.

Bioøkonomipanel vil lægge pres på verdens naturlige ressourcer

Verdens Skove er bekymrede fordi en industriel bioøkonomi vil øge behovet for arealer til at dyrke biomasse.

Gry Bossen frygter derfor for konsekvenserne. Hun udtaler:

“Dette vil forårsage skovrydning og ændring af arealanvendelsen på en skala, der vil få ødelæggende konsekvenser for mennesker. En konservativ undersøgelse af det globale biomassepotentiale viser, at hvis fem procent af den globale energianvendelse skal komme fra biomasse, så er vil det kræve et areal større end Indien -386 millioner hektar”

Gry Bossen forklarer, at den bioøkonomi, som BioFuture-platformen lægger op til, vil kræve endnu mere jord for at producere nok bioprodukter.

Gry Bossen uddyber at de sociale konsekvenser for fattige lande vil være meget skadelige:

“Den underliggende antagelse er, at det meste af jorden, der er nødvendigt i denne bioøkonomi-omstilling, vil blive leveret af det globale syd. Men den allerede stigende efterspørgsel efter biobrændstoffer og biomasse til varme og elektricitet har allerede ført til storstilet jordtyveri og forflyttelse af hele landsbyer og reduceret de lokales adgang til landbrugsjord, skov og vandressourcer.”

Danmark går forrest i biomassekrusaden

Verdens Skove rejser sagen, fordi kritikken er særligt relevant i Danmark.

Gry Bossen fortæller “Vi er det land i verden, der importerer og bruger flest træpiller pr. indbygger. Vi er stadig i færd med at udvide vores forbrug af biomasse og har endnu ingen planer om at begynde at udfase denne energikilde. Det til trods for at det udleder lige så meget CO2, som afbrænding af kul.”

Vi har netop set, at FN´s klimapanel i det mest sikre scenarie for, hvordan vi kan holde opvarmningen på ikke mere end 1,5 grad, vurderer, at vi skal nedsætte den globale CO2-udledning fra biomasse med 16 % inden 2030. Dette vil for Danmarks vedkommende betyde mere end 16%, eftersom vi bruger en uforholdsmæssig stor andel af det globale forbrug. Ligeledes skal de 16% regnes fra et 2010 niveau. Eftersom vi i Danmark kraftigt har øget vores forbrug af biomasse siden 2010, vil de 16% fra 2010 niveau betyde, at en meget større andel skal skæres væk.”

Verdens Skove og NOAH står sammen med civilsamfundsorganisationer fra hele verden regeringer om at foreslå meningsfulde og retfærdige løsninger på klimakrisen – løsninger som respekterer menneskerettigheder, fokuserer på teknologier, der beviseligt kan nedbringe emissionerne og som beskytter skove og andre økosystemer.

Verden skove og NOAH står ikke alene med sin kritik

  • 119 internationale NGOer fra 40 lande har underskrevet et brev til klimaministrene i de 20 lande som har tilsluttet sig biofuture platform. Se brevet med underskrivere her.
  • Det internationale NGO- og forskernetværk CLARA har i en ny rapport vist en mulig vej til kun 1,5 grader, som bygger på naturlige løsninger som genopretning af skove og andre økosystemer, uden hurtige og usikre teknologiske løsninger.
  • IPCC’s 1,5 grads rapport foreskriver et fald i brugen af biomasse, hvis vi skal holde os på 1,5 grads opvarmning uden usikre teknologier.

Fakta om Danmarks usynlige udledning af af CO2 fra biomasse

  • Biomasse er ikke CO2-neutralt og forårsager drivhusgasudledning, når den afbrændes.
  • Det presser skovenes biodiversitet, når der udtages store mængder af biomasse. Desuden ser det ud til, at brugen af biomasse fjerner fokus fra den ønskede overgang til egentlig vedvarende energi som sol- og vindenergi, og klimavenlige teknologier som varmepumper.
  • Det, der er særligt farligt ved udledningen fra biomasse, er at denne sjældent tælles med i de nationale CO2 opgørelser, det er en sovepude.
  • Desværre indeholder hverken energiforliget eller den danske klimaplan nogle udtrykte visioner for biomasse. 

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.