Skip to main content

Håb for bjerggorillaerne i det centrale Afrika

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2018 14:29 CET

​Bjerggorillaen skifter status fra kritisk truet, til truet

Bjerggorillaerne i det centrale Afrika, går en lysere fremtid i møde, efter The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ændrede deres bevaringsstatus fra ‘kritisk truet’ til ‘truet’ skriver Mongabay. Den nye nye status afføder et håb om at der stadig er plads i verden til vores største slægtning i fremtiden.

Af Johan Bollhorn

The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) har netop revideret bevarelses statussen fra ‘Kritisk truet’ til ‘Truet’ for Bjergorillaen (Gorilla beringei beringei) der lever i det centrale Afrika skriver Mongabay.

Ændringer kommer med nyheden om at bestanden er steget til over 1000 individer. Det højeste antal i tider efter bestanden styrtdykkede til få hundrede individer i 1980’erne grundet jagt og habitats ødelæggelse. Bjerggorillaerne var på udryddelsens rand hvilket fik den kendte primatolog, Dian Fossey til at advare om, at hvis intet blev gjort, ville en af vores nærmeste slægtninge kun være at findes på museer og i bøger når vi nåede år 2000.

Nu har årtiers benhård bevarelses arbejde båret frugt. Som den eneste store menneskeabe, udover os selv, stiger populationen af bjerggorillaen, hvilket har været med til ændringen i bevarelsesstatus. Det pointeres dog af forskere og andre fagfolk der har arbejdet med bevarelsen af bjerggorillaerne at arbejdet ikke er færdig. Det er derimod en process, hvor den nuværende indsats skal fortsættes i fremtiden for at sikre overlevelsen af disse store aber.

Der har dog været bekymring for bjerggorillaerne, da de lader sig at have snæver genetisk variation. Med andre ord, er de indavlede, hvilket kan være et problem i forhold til sygdomsudbrud og lokale katastrofer. Dog har populationen ingen tegn på indavls relaterede problemer, og deres sundhed tolkes af forskere som at bestanden er sund, som gentages af Chris tyler-Smith, genetiker fra Wellcome Sanger instituttet, der har lavet genetisk arbejde med bjerggorillaerne. “Vores arbejde viser at bestanden er genetisk sund, og der er ingen genetisk grund til at bjerggorillaerne ikke skulle kunne trives de næste mange tusinde år” udtaler han, og forsikrer dermed at bjerggorillaerne har en fremtid, såfremt vi kan bevare deres habitat.

Midt i alle nyhederne, og bekymringerne, om klimaet, miljøet, ny viden om hvor mange dyrearter der er blevet udryddet på grund af os, er det bekræftende at det kán lade sig gøre. At hvis vi sætter os for det, så kan vi gøre en forskel og bevare en del af den natur vi i sidste ende kommer fra, og er afhængig af.

“Det viser, at vi kan gøre en forskel. At alt håb ikke er ude.” - Tara Stoinski, administrerende direktør og hovedforsker fra Dian Fossey Gorilla fonden.  

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.