Skip to main content

Arla Ingmanilla kesätyöntekijät pitävät logistiikan palapelin kasassa

Uutinen   •   Heinä 16, 2013 13:45 EEST

Arla Ingmanin logistiikka-osasto huolehtii tuotteiden toimittamisesta asiakkaillemme oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Logistiikka on yhteydessä muun muassa myyntipalveluun, kuljettajiin sekä tuotantoon. Myös asiakkaiden kanssa kommunikoidaan suoraan, joten logistiikassa työskennellään laajasti niin tuotteiden kuin ihmistenkin kanssa.

Logistiikan puolella töitä tehdään kahdessa vuorossa maanantaista lauantaihin, ja logistiikkaan kuuluvassa varastossa keräilytyötä riittää jopa joka viikonpäivälle. Työt eivät juurikaan hiljene edes kesällä, joten kesätyöntekijöillä on tärkeä rooli ja iso vastuu vakituisten henkilöiden nauttiessa ansaituista lomista.

Jakelukeskuspäällikkö Veli-Tapani Perälän mukaan logistiikan puolella perehdytys on erityisen tärkeässä asemassa. ”Perehdytys tulee tehdä hyvin ja hallitusti pala kerrallaan, jotta henkilö varmasti pärjää. Aikataulut on tiukat ja nopeita ratkaisuja täytyy osata tehdä myös häiriötilanteissa”, Veli-Tapani kuvailee.

Arla Ingmanilla logistiikan perehdytys muodostuu monesta eri palasta. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät ja muut järjestelmät täytyy käydä läpi ja harjoitella niiden käyttöä. ”Mennään aika nopeasti harjoittelemaan rutiinitöitä, mutta lisätään tietoa pikkuhiljaa muun muassa kuljetusliikkeistä, reiteistä ja kuljettajista”, Veli-Tapani kertoo.

Monipuolisia tehtäviä ja tiivis porukka

Elina Aaltonen ja Timo Ilvonen (kuvassa) työskentelevät ensimmäistä kesää logistiikassa. Timo on vastavalmistunut logistiikkainsinööri ja myös Elina on melkein valmis logistiikkainsinööri, joten molemmat saavat oman alan työkokemusta Arla Ingmanilla.

Elina toimii varastoesimiehenä kesän ajan ja hänen tehtäviinsä kuuluu kuljetusten ja varaston hallinta. ”Käytännössä seuraan mitä varastossa tapahtuu ja huolehdin, että tavarat lähtevät ajallaan lähetysalueelta”, Elina kertoo. Papereiden valmistelun ja tietokoneella työskentelyn lisäksi Elinan kommunikoi muun muassa kuljettajien ja varastohenkilökunnan kanssa.

Timo puolestaan työskentelee kesän ajan kuljetusesimiehenä ja hän huolehtii muun muassa ajojärjestelyistä. ”Toimimme linkkinä myynnin ja kuljettajien välillä ja huolehdimme, että kuljetukset lähtevät oikeaan aikaan”, Timo kuvailee.

Timon mielestä erityisen mukavaa on suunnitella kuljetuksia. ”Pääsee miettimään mikä reitti sopii mihin kauppaan sekä laskemaan rekkoihin mahtuvia lähetyseriä”, Timo paljastaa. Kuljetusten suunnittelussa pitääkin ottaa huomioon paljon asioita, muun muassa erilaiset rajoitteet vastaanottajan päässä. ”Se, että on paljon muistettavaa tekee tästä haastavaa ja mielenkiintoista”, Timo kertoo.

Elinaa miellyttää logistiikan tehtävien monipuolisuus ja monenlaisten ihmisten tapaaminen. ”Mukavaa on myös se, että huomaa hallitsevansa kokonaisuuksia ja näkee tehtävien liittyvän toisiinsa”, Elina kuvailee.

Elinan ja Timon kesätyökokemus Arla Ingmanilla on ollut positiivinen. ”Logistiikan puolella henki on hyvä ja porukka tiivis. On hienoa, että Arla Ingman on samalla iso ja kansainvälinen, mutta myös samalla aika paikallinen ja suomalaisen oloinen”, Timo luonnehtii. ”Porukkaan on päässyt hyvin mukaan ja kesätyöntekijöihin suhtaudutaan positiivisesti”, Elina lisää.