Skip to main content

Nestlé Health Science develops brain health portfolio with new acquisition

Uutinen   •   Heinä 19, 2012 14:53 EEST

Nestlé Health Science has acquired a stake in a US firm Accera, to support the ongoing trials and rollout of the firm's key brand, Axona, a medical food intended for the clinical dietary management of mild to moderate Alzheimer’s disease, already on the market in theUSA. Accera

Axona fits the company’s ambition to develop a strong portfolio of nutrition-based solutions to manage and prevent disease.

Medical Foods

Accera is a privately-heldUS-based company which specialises in the research, development and commercialisation of medical foods for neurodegenerative disorders like Alzheimer’s which affects more than 30 million people worldwide.

“Our stake in Accera is a strategic step forward in building up our brain health portfolio,” said Nestlé Health Science President and CEO Luis Cantarell. “Axona is an innovative medical food with a well understood mode of action and offers the potential for personalised nutrition for patients with Alzheimer's desease,” he added.

Read the full story on Nestlé web site

In Swedish:
Nestlé Health Science fokuserar på nutritionsprodukter för hjärnan

Nestlé Health Science har förvärvat en del i USA-företaget Accera, för att stödja den pågående försöks- och lanseringsplanen av varumärket Axona, en nutritionsprodukt för användning vid Alzheims sjukdom, och som redan marknadsförs i USA.

Axona passar mycket väl in i företagets ambition att utveckla en stark nutritionsportfölj för produkter som kan underlätta eller förebygga sjukdom.

Näring som medicin

Accera är ett privatägt USA-baserat företag med specialitet på forskning,  utveckling och marknadsföring av nutritionsprodukter för neurologiska tillstånd som Alzheims sjudom, som berör mer än 30 miljoner människor över hela världen.

Vår satsning i Accera är ett strategiskt steg mot att satsa på nutritionsprodukter som är bra för hjärnan, säger Luis Cantarell, VD Nestlé Health Science.
Axona är en innovativ nutritionsprodukt väl anpassad att användas som personlig näring för personer med Alzheimers sjukdomar, tillägger han.

Läs mer på Nestlés hemsida: