Skip to main content

Ennätysmäärä vastuullisesti tuotettua kaakaota Nestlén Cocoa Plan –ohjelmalla

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2012 09:41 EEST

Nestlén Cocoa Plan –ohjelman puitteissa on tuotettu ennätysmäärä kaakaota. Ohjelman tavoitteena on edistää vastuullista kaakaontuotantoa. Ohjelmaa uudistettiin tänä vuonna, jotta vastuullisesti tuotetun kaakaon ja sitä tuottavien viljelijöiden määrää saataisiin lisättyä.

Lokakuun 2011 alusta syyskuun 2012 loppuun Cocoa Plan -ohjelman puitteissa on onnistuttu tuottamaan yhteensä 38 000 tonnia hyvälaatuista, eettisesti kestävällä tavalla tuotettua kaakaota eri puolilla maailmaa. Määrä on lisääntynyt yli viidenneksen viime vuodesta.

Cocoa Plan -ohjelma on osa Nestlén laajempaa CSV (Creating Shared Value) -ohjelmaa, jolla tarkoitetaan yhteisen lisäarvoa luomista. Cocoa Plan –ohjelma auttaa parantamaan raaka-aineen laatua, säästää ympäristöä ja edistää viljelijöiden sosiaalisia olosuhteita.

Nestlén Cocoa Plan –ohjelman kautta autetaan viljelijöitä ja paikallisyhteisöjä edistämällä viljelijöiden taloutta pitkällä aikavälillä sekä kouluttamalla heitä. Nestlé tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien kaakaon hankintaketjun osapuolten kanssa Cocoa Plan -ohjelmassa varmistaakseen eettisesti kestävällä tavalla tuotetun kaakaon saatavuuden. Vuoteen 2013 mennessä tavoitteena on, että 15 % yhtiön hankkimasta kaakaosta on tuotettu eettisesti kestävällä tavalla, Cocoa Plan -ohjelman puitteissa.

Tukea viljelijöille

Nestlé on nyt jakanut ohjelmaan kuuluville viljelijöille yli miljoona kaakaopuun tainta. Kuluvana vuonna Nestlé on kouluttanut yli 21 000 viljelijää eri puolilla maailmaa, mikä on yli kymmeneksen enemmän kuin vuonna 2011. Näiden joukossa on yli 9 900 viljelijää Norsunluunrannikolla.

Vuoteen 2015 mennessä Nestlén tavoitteena on kouluttaa vielä 24 000 viljelijää Norsunluunrannikolla ja jakaa heille vielä kolme miljoonaa kaakaopuuta ilmaiseksi.

Hankintaketju tiiviiseen seurantaan

Cocoa Plan –ohjelman uudistamisen lisäksi Nestlé tekee yhteistyötä Fair Labor Association -järjestön (FLA) kanssa varmistakseen eettisesti kestävällä tavalla tuotetun kaakaon saatavuuden Norsunluunrannikolla.

Aikaisemmin tänä vuonna Nestlé kumppaneineen tiedotti ottavansa Norsunluunrannikon paikallisyhteisöt mukaan uusiin lapsityövoiman käyttöä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Näin lisätään tietoisuutta ongelmasta ja koulutetaan paikallisia toimijoita tunnistamaan ilmiöön liittyvät riskit sekä puuttumaan ongelmiin. Nestlé loi toimintasuunnitelman vastaukseksi FLA:n raporttiin joka käsittelee Nestlén kaakaon hankintaketjua Norsunluunrannikolla.

Toimintasuunnitelmassa etusijalle asetettiin lapsityövoiman vastaiset toimenpiteet. Niihin kuuluu mm. kuvallinen versio Nestlén hankintatoimen eettisistä ohjeista (Supplier Code). Nestlé edellyttää Norsunluunrannikolla toimivien alihankkijoidensa varmistavan, että kaakaontuottajat ymmärtävät täydellisesti eettisten toimintaohjeiden vaatimukset. Kuvallinen ohje on lähes valmis ja se tullaan jakamaan 25 000 viljelijälle Norsunluunrannikolla.

Uusia kouluja

Osana ohjelmaa Nestlé tekee yhteistyötä Maailman Kaakaosäätiön (World Cocoa Foundation) kanssa Norsunluunrannikolla rakentaakseen tai kunnostaakseen tulevien neljän vuoden aikana 40 koulua. Yhtiö myös panostaa opettajien koulutukseen, lukutaidon lisäämiseen aikuisväestön keskuudessa sekä hankkeisiin, jotka lisäävät paikallisyhteisössä tietoisuutta lapsityövoiman käytöstä. Nestlélle vastuullinen hankinta tarkoittaa paikallisyhteisöjen tukemista, ja koulutus on olennainen osa tätä toimintaa.

Uusi Nestlén Cocoa Plan -ohjelmaan kuuluva koulu avattiin hiljattain Kranzadougoussa, Coopahk-nimisessä kylässä Norsunluunrannikolla Duékouéssa, Moyen-Cavallyn alueella. Kuluvan lokakuun aikana Norsunluunrannikolla avataan vielä yhdeksän World Cocoa Foundation -koulua Nestlén tuella.

Avoimuus tavoitteena

Nestlé on sitoutunut toimimaan avoimesti liittyen kaakaon hankintaketjuun ja toimintasuunnitelmiinsa.

Nestlén ja FLA:n ensimmäinen sidosryhmäkokous järjestetään Norsunluunrannikon Abijanissa ennen vuoden loppua. Kokouksessa keskitytään siihen, miten yhtiön toimintasuunnitelmaa ja paikallisyhteisön seuranta- sekä tukiohjelmia on mahdollista kehittää.

Yksityiskohtaista lisätietoa Cocoa Plan -ohjelmasta on nyt julkaistu kansainvälisellä Nestlé Cocoa Plan –sivustolla.

Lue lisää Nestlé-konsernin kansainvälisiltä sivuilta osoitteesta:
www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Cocoa-Plan-scaled-up.aspx

Lisätietoa myös osoitteista:
Nestlén Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com
Nestlén yhteiskuntavastuuohjelma Creating Shared Value: http://www.nestle.com/CSV
Fair Labor Association: http://www.fairlabor.org/
World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/
Kestävän kehityksen sertifiointiohjelma UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/

Nestléstä

Nestlé on maailman johtava ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä yritys, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 70 miljardia euroa. Nestlé työllistää yli 328 000 ihmistä 461 tehtaalla ja toimistoissaan ympäri maailman. Suomessa työskentelee noin 450 elintarvikealan ammattilaista tehtaillamme Turussa, Turengissa ja Juuassa sekä pääkonttorillamme Espoossa. Nestléllä on vahva valikoima ruoka- ja juomabrändejä, kuten lastenruoat, kahvi, murot, jäätelö, lemmikkituotteet ja makeiset. Nestlé Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi toimivat yhdessä toiminnallisena yksikkönä, Nestlé Nordenina, joka työllistää noin 1 700 ihmistä ja jonka liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa.