Skip to main content

Høsten er her og nå tar vi nye skritt for økt vekst

Blog post   •   Oct 06, 2016 10:30 GMT

Jan Kilstrøm Administrerende direktør Green Cargo

Endelig høst! Vi i jernbanebransjen går alltid inn i sommerperioden med en viss usikkerhet. Har vi dimensjonert trafikken riktig? Vil antall lokførere og terminalarbeidere være nok, og finnes de på riktig sted? Og la det ikke bli for fint vær, for mye varme og sol øker risikoen for driftsforstyrrelser, og det blir vanskeligere å finne medarbeidere som vil jobbe ekstra. Dette er vår hverdag og dere forventer, med rette, selvfølgelig at vi løser alle situasjoner som oppstår. Det betyr allikevel ikke at det alltid er like lett.

Jeg er totalt sett fornøyd med sommeren. Vi har stort sett klart å leve opp til deres forventninger, og jeg takker for den forståelse og samarbeidsvilje som dere i de aller fleste tilfelle har vist.

Nok om sommeren, hva skjer i høst? Jo, vi tar nye konkrete skritt for økt vekst. Den 20. oktober starter vi vårt nye europeiske produkt Belgium Direct, ett tillegg til dagens vognlastløsning for dere som behøver kortere ledetider. Sammen med vår partner B Logistics i Belgia kjører vi direkte mellom Malmø og Antwerpen for videre spredning i vårt eller B Logistics nettverk. Med den korte ledetiden blir vi overlegne i forhold til båtalternativene og et veldig bra alternativ til å legge godset på lastebil.

Vi planlegger også å starte en ny intermodal pendel mellom Helsingborg og Stockholm/Årsta, som vi håper kan være et bra alternativ til innenriksgodset som i dag går på bil fra terminaler i Helsingborg. Hvis det går som vi planlegger, så starter vi medio januar.

Dette er to bevis for at vi mener alvor når vi snakker om økt vekst. Økt vekst for oss er absolutt nødvendig om vi skal nå den lønnsomheten som vi behøver for å finansiere kommende investeringer i ny teknikk i form av lok, vogner og IT. Vi tror på å kunne levere komplette logistikkløsninger til våre kunder, å dekke størstedelen av Skandinavia geografisk og å nå ut til hele Europa via partnere.

For å kunne gjøre det effektivt og lønnsomt må vi være store og ha den kompetanse og de ressurser dere etterspør.

Hva har vi på gang i høst? Jo, allerede den 17. – 18. oktober deltar vi på Norges største logistikkmesse «Transport og Logistikk» i Oslo, der jeg den 17. oktober deltar på seminaret og forklarer bakgrunnen for at vi valgte å etablere oss i Norge. På messa har vi også egen utstilling, så kom gjerne innom og slå av en prat på stand 25.

Den 16. – 17. november deltar vi aktivt i «Transport- og Logistikmässan» i Gøteborg. Jeg vil, blant annet sammen med Volvos VD Martin Lundstedt og Infrastrukturminister Anna Johansson, delta i samtaler om logistikkens påvirkning på politikk og næringsliv. Utover det deltar vi i ytterligere to seminarer som berører Bærekraft og Intermodale transporters utvikling.

Apropos intermodalt kan jeg ikke la være å lage litt reklame for en artikkel i vårt magasin Axel. Claes Ohlson har en stund vært kunde hos oss via PostNord, og de er virkelig et bevis på hvor stor effekt en endret logistikk kan ha på klimautslippene. Det beviser at høye mål og utholdenhet kan påvirke resultatet positivt. Veldig moro å lese.

Ha en fin høst så håper jeg at vi ses, enten i Oslo eller i Gøteborg!

Jan Kilstrøm
A
dministrerende direktør