Skip to main content

Kompensasjonsordning for godstransport med tog

News   •   Jan 02, 2017 10:02 GMT

Det ble den 1.3.2016 innført en kompensasjonsordning som har til hensikt å kompensere for deler av de merkostnader togoperatører og deres kunder måtte få dersom planlagte tog ikke kan kjøres pga infrastrukturelle forhold. 

Ordningen er begrenset til norsk infrastruktur, og den gjelder ikke for forsinkede eller omledede tog. Den økonomiske rammen pr i dag er NOK 1.000.- pr TEU.

Green Cargo har en avtale med Jernbaneverket/Bane NOR som regulerer håndteringen av kompensasjonsordningen. Dette innebærer blant annet at kompensasjonen utbetales fra Jernbaneverket/Bane NOR til togoperaøren som deretter i sin tur utbetaler den rettmessige kompensasjon til berørte kunder.

Les mer her »