Allmenne avtalsvilkår

August år 2009

 1. Bakgrunn
  1. Mynewsdesk AB (”Mynewsdesk”) er en virksomhet innom nyhetsformidling på Internett og tilbyr tjenesten Mynewsdesk. ("Tjenesten"). Bruk av Tjenesten skjer utfra de regler som framgår i denne avtalen. ("Avtalen").
 2. Tjenesten
  1. Tjenesten omfatter søking og overvåking av presseinformasjon og abonnement på disse fra bedrifter, myndigheter, staten, organisasjoner, foreninger, osv ("Kilder") via Mynewsdesk. Kunden bruker Tjenesten gjennom å søke etter,skape overvåkinger og abonnement fra Kildene. Kunden får helt uavhengig Mynewsdesk formulere og endre sin profil i ubegrenset utstrekning.
 3. Kundens forpliktelser
  1. Kunden får ikke avsløre innloggingsdetaljer for Tjenesten til en tredje part.
  2. Kunden har fått informasjon om at Tjenesten ikke er tilgjengelig for en tredje part.
  3. Kunden må følge loven når det gjelder bruk av informasjonen som er tilgjengelig via Tjenesten.
  4. Kunden forsikrer at han/hun er virksom som journalist.
 4. Support
  1. Mynewsdesk har en supportservice som i stor utstrekning skal bistå kunden ved behov eller hvis det oppstår problem i forbindelse med bruk av Tjenesten. Mynewsdesks support er, hvis ikke kunden har fått annen informasjon, åpen under ukedagene ved vanlig kontorstid (09.00-17.00). Supporten er stengt under alle norske helligdager. Kunden kan kontakte supporten på telefon: +46-8-644 89 50 eller via e-post support@mynewsdesk.com.
 5. Drift
  1. Tjenesten er vanligvis i drift 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Driften er i en viss tid overvåket da forstyrrelser i Tjenesten kan oppstå. Mynewsdesk kan ikke garantere at Tjenesten er fri for feil eller forstyrrelser.
  2. Mynewsdesk tar ikke ansvar for informasjon som kommer fra en kilde.
  3. Mynewsdesk skal, hvis systematiske feil oppstår, reparere disse så fort som mulig.
  4. Mynewsdesk får reparere feil eller brister på den måten som Mynewsdesk finner det best.
  5. Mynewsdesk har rett til at når som helst stenge Tjenesten for oppgradering o.l.
 6. Endringer i Tjenesten
  1. Mynewsdesk har rett at utføre endringer i Tjenesten inklusive de overvåkede kildene, driftsrutinene, tekniske system osv. Kunden må være informert om at Tjenesten er under utvikling og kommer til å endres kontinuerlig.
 7. Ansvarsbegrensing
  1. Mynewsdesk tar ikke ansvar for direkte eller inndirekte skader i følge av feil i informasjonen, uteblitt leveranse eller leveranse som kom for sent. Mynewsdesk tar ikke ansvar for inntrengning eller skader fra en tredje part.
 8. Immaterielle rettigheter
  1. De fleste immaterielle rettighetene som hører til og i Tjenesten og de tekniske løsningene angående Tjenesten forblir Mynewsdesks eksklusive eiendom eller den eksklusive eiendommen til rettighetsinnehaveren av Mynewsdesk og får ikke brukes av Kunden i noen utstrekkning som ikke er tillatt av Mynewsdesk.
 9. Personlige opplysninger og godkjennelse
  1. Mynewsdesk er ansvarig for personopplysninger i følge av Personopplysningsloven med hensyn til de personlige opplysningene som bearbeides i sammenheng med Tjenesten. Kunden må derfor godkjenne at Mynewsdesk bearbeider personopplysninger gjeldene Kunden for å administrere abonnementet, sende ut tilbud til Kunden og til formål for markedsføring.
 10. Tvister
  1. I hver tvist mellom Kunden og Mynewsdesk med hensyn til disse bestemmelser skal avgjøres gjennom forhandlinger. Hvis disse forhandlingene misslykkes skal tvisten avgjøres av norsk domstol. Dette skal tolkes i følge av norsk materiell rett.