Skip to main content

Nytt adopsjonssamarbeid med Vietnam

Pressemelding   •   jun 05, 2013 11:41 CEST

Justisdepartementet i Vietnam og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå signert en bilateral avtale om adopsjonssamarbeid.

Direktøren for adopsjonssaker i Vietnam, Nguyen Van Binh, signerte avtalen hos Bufdir 4.6.2013. Norske og vietnamesiske myndigheter åpner dermed opp for at adopsjonsforeninger kan søke myndighetene i begge land om tillatelse til adopsjonsformidling.

– Vi er svært glade for at denne felles forståelsen nå er på plass, sier daglig leder i Adopsjonsforum Øystein Gudim. Sammen med Vietnams ambassadør, Ta Van Thong, var han til stede da avtalen ble signert.

Tillatelse
Adopsjonsforum vil umiddelbart starte arbeidet med å søke om formidlingstillatelse. Senere i år blir det aktuelt med et besøk fra foreningen til Vietnam. Adopsjonsforum har siden i fjor sommer hatt en midlertidig representant i landet, og hun må også godkjennes av begge lands myndigheter. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden om tillatelse. Adopsjonsforum håper at de første adopsjonssøknadene fra familier kan sendes til Vietnam innen slutten av 2013.

Adopsjonsforum har gjennomført flere besøk til Vietnam de siste ti årene. I februar 2013 gjennomførte også Bufdir et besøk i landet. Vietnam har fått en ny adopsjonslov og i 2011 ratifiserte landet Haag-konvensjonen om adopsjon. Fra 1991 til 1999 formidlet Adopsjonsforum 80 barn fra Vietnam til familier i Norge.

Illustrasjonsfoto: David Clarke

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy