Skip to main content

Flått-vaksinering er doblet på ett år

Pressemelding   •   jul 04, 2019 07:00 CEST

Opp mot 10 000 personer tar skogflått-vaksinen i år (Foto: Shutterstock)

Stadig flere sør- og østlendinger ønsker å vaksinere seg mot skogflåttencafelitt. Apotekene har hittil i år levert 91 prosent flere vaksiner enn på samme tid i fjor.

Skogflåttencafelitt (TBE-virussykdom) har fått mer oppmerksomhet de siste årene, og fra 2016 har vi sett en sterk økning i antall personer som tar TBE-vaksine.

I første halvår 2019 har antallet vaksiner solgt i apotek økt kraftig, sammenlignet med de foregående årene. Det er solgt 17 600 vaksinedoser, som er en økning på 91 prosent fra 2018. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en tredobling.

Les mer om skogflåttencafelitt hos Folkehelseinstituttet

Det trengs tre doser TBE-vaksine for å oppnå immunitet. Dermed er tallet på personer som er vaksinert lavere enn 17 600. Basert på erfaring fra tidligere år, tilsier årets vaksinesalg at omkring 7 500 personer har tatt vaksinen hittil i år. Totalt vil det trolig bli brukt mer enn 25 000 vaksiner i år, som tilsvarer over 10 000 vaksinerte personer.

Flest i Aust-Agder og Vestfold
Aust-Agder og Vestfold har den høyeste andelen vaksinerte, der omkring 3 personer pr 1000 innbygger har vaksinert seg. Deretter følger Vest-Agder og Telemark. Også i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold har det blitt mer vanlig å ta vaksinen.

Disse tallene stemmer godt med Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. I sin veileder for helsepersonell om TBE-vaksine, skriver de: Det bør vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

I Innlandsfylkene og fylkene fra Sogn og Fjordane og nordover, er det vaksinen lite brukt, i samsvar med FHIs anbefalinger.

En fjerdedel av alle TBE-vaksinene som er solgt fra apotek, er til barn under 16 år. Denne andelen har vært stabil i flere år, som betyr at stadig flere barn også får vaksinen. Det er færrest i alderen 20-40 år som tar vaksinen. Størst andel vaksinerte finner vi i aldersgruppene 5-15 år og 55-75 år.

  

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.