Skip to main content

Tags

Apotek

influensavaksine

inhalasjonsveiledning

legemiddelmangel

helsepolitikk

Medisinstart

Siste nyheter

10000 influensavaksiner allerede satt på apotek

10000 influensavaksiner allerede satt på apotek

Pressemeldinger   •   okt 25, 2019 07:00 CEST

I år tilbyr 600 norske apotek årets influensavaksine. Det skal gjøre det enklere for folk å vaksinere seg. 10400 nordmenn har tatt influensavaksinen på apotek siden vaksinen ble tilgjengelig for tre uker siden, viser ferske tall fra Apotekenes bransjestatistikk. I fjor ble det satt rundt 14000 influensavaksiner på apotekene i løpet av hele sesongen.

Staten har god kontroll på legemiddelutgiftene nå, men nye utfordringer kommer

Staten har god kontroll på legemiddelutgiftene nå, men nye utfordringer kommer

Pressemeldinger   •   okt 06, 2019 13:30 CEST

Økningen i statens legemiddelutgifter har stoppet opp, etter mange år med sterk vekst. Økt konkurranse både om sykehusfinansierte legemidler og byttbare legemidler er viktige grunner til prisnedgang. En forklaring på prisreduksjonen er økt konkurranse på dyre, sykehusfinansierte legemidler. En annen forklaring er generisk konkurranse og trinnprissystemet.

Liten vekst i apotekenes omsetning hittil i år

Liten vekst i apotekenes omsetning hittil i år

Pressemeldinger   •   sep 20, 2019 07:07 CEST

Etter noen år med sterk vekst i legemiddelomsetningen, har veksten flatet helt ut i 2019. Omsetningen av reseptlegemidler i apotek økte med 0,6 prosent i årets åtte første måneder, sammenlignet med fjoråret.

Flått-vaksinering er doblet på ett år

Flått-vaksinering er doblet på ett år

Pressemeldinger   •   jul 04, 2019 07:00 CEST

Stadig flere sør- og østlendinger ønsker å vaksinere seg mot skogflåttencafelitt. Apotekene har hittil i år levert 91 prosent flere vaksiner enn på samme tid i fjor.

Legemiddelmangel rammer opptil en halv million ganger i året

Legemiddelmangel rammer opptil en halv million ganger i året

Pressemeldinger   •   jun 18, 2019 07:00 CEST

Mangel på legemidler har vært kjent lenge, men de siste årene har legemiddelmangel økt og fått større oppmerksomhet. Apotekforeningen har derfor kartlagt omfanget og tidsforbruket ved håndtering av legemiddelmangel i apotek. Studien viser at pasienten ikke umiddelbart fikk det legemidlet som stod på resepten i 3,6 % av alle reseptekspedisjoner. Det tilsvarer nesten to millioner ganger i året.

Jodtabletter ikke på plass i mange hjem

Jodtabletter ikke på plass i mange hjem

Pressemeldinger   •   mai 21, 2019 07:10 CEST

Helsemyndighetene anbefaler at alle barn under 18 år og gravide og ammende bør ha tilgjengelig jodtabletter i tilfelle en atomulykke. Salgstall fra apotekene viser at det er langt igjen før alle har fulgt rådet.

OsloMet på topp blant årets søkere til farmasiutdanningene

OsloMet på topp blant årets søkere til farmasiutdanningene

Pressemeldinger   •   apr 26, 2019 15:40 CEST

Antall førstevalgssøkere til farmasi er stabilt sammenlignet med fjoråret, men når det gjelder studiested er det store forskjeller. Mest populært blant årets førstevalgssøkere er OsloMet.

Tilliten til legene øker

Tilliten til legene øker

Pressemeldinger   •   apr 15, 2019 07:10 CEST

Mens folks tillit til apotekene er stabilt høy, er tilliten til legene økende. Det viser Kantars ferske måling av befolkningens tillit til apotek og leger. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Apotekforeningen.

Flere ønsker nye helsetjenester fra apoteket

Flere ønsker nye helsetjenester fra apoteket

Pressemeldinger   •   apr 02, 2019 06:00 CEST

82 prosent av befolkningen over 60 år ønsker en gjennomgang av legemidlene sine hos apoteket ifølge tall fra Kantar TNS. En legemiddelgjennomgang skal kvalitetssikre pasientens legemiddelbruk. I 2017 ble det gjort endringer i forskriften om legemiddelhåndtering, slik at alle sykehjemsbeboere på langtidsopphold nå har krav på en gjennomgang av legemidlene sine ved ankomst og minst en gang i året.

Minst legemidler i Oslo og Rogaland

Minst legemidler i Oslo og Rogaland

Pressemeldinger   •   feb 26, 2019 06:55 CET

Oslo-folk bruker minst legemidler. Rogaland og Sogn og Fjordane følger på de neste plassene.

Hedmark, Østfold og Oppland på pilletoppen

Hedmark, Østfold og Oppland på pilletoppen

Pressemeldinger   •   feb 26, 2019 06:55 CET

Hedmarkingene bruker mest legemidler. De bruker 25 prosent mer medisin enn nordmenn flest. På plassene bak følger Østfold og Oppland.

Vi bruker legemidler for 5 200 kroner hver

Vi bruker legemidler for 5 200 kroner hver

Pressemeldinger   •   feb 20, 2019 05:58 CET

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek.

Legemiddelmangel: Apotekene gjør det de kan for å redusere konsekvensene

Legemiddelmangel: Apotekene gjør det de kan for å redusere konsekvensene

Pressemeldinger   •   feb 08, 2019 14:53 CET

Direktoratet for sikkerhet og beredskap mener at legemiddelmangel utgjør en av de største truslene for Norge i 2019. Når en mangelsituasjon oppstår gjør apotekene alt de kan for å hjelpe pasientene. En av de som strekker seg ekstra langt er apoteker Chris Jacobs, og hans ansatte på Apotek 1 i Asker.

Bruken av antibiotika går raskt nedover - myndighetenes mål kan nås

Bruken av antibiotika går raskt nedover - myndighetenes mål kan nås

Pressemeldinger   •   jan 29, 2019 07:00 CET

Det har vært en ganske jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk.

- Ta en medisin-prat med ungdommen i romjulen
Jodtabletter i hjemmet hos færre enn hver tiende

Jodtabletter i hjemmet hos færre enn hver tiende

Pressemeldinger   •   des 18, 2018 07:00 CET

Det er langt igjen til myndighetenes mål om at alle under 40 år har jodtabletter hjemme, viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk.

Høy tillit 10 år på rad

Høy tillit 10 år på rad

Pressemeldinger   •   des 03, 2018 11:45 CET

De siste 10 årene har tilliten til norske apotek holdt seg på et svært høyt nivå. 3 av 4 får uoppfordret informasjon fra apotekansatte og de aller fleste kundene opplever at informasjonen hjelper dem. Felles for apotekkundene er at beliggenhet er viktigst når det kommer til valg av apotek, men det er forskjell på de yngre og de eldre kundene.

Statsbudsjettet: Forliket truer folks helse

Statsbudsjettet: Forliket truer folks helse

Pressemeldinger   •   nov 21, 2018 15:12 CET

Når regjeringspartiene og Krf i budsjettforliket vil spare 41,5 millioner kroner ved å kutte i betalingen til apotekene, kutter de i realiteten i helsetilbudet til norske legemiddelbrukere.

Slik kan apotekene bekjempe antibiotikaresistens

Slik kan apotekene bekjempe antibiotikaresistens

Pressemeldinger   •   nov 16, 2018 14:35 CET

18. november er den europeiske antibiotikadagen. Apotekene kan spille en viktig rolle for å bekjempe antibiotikaresistens. Å bruke farmasøyter for å øke bevisstheten rundt vaksinering er bare en av mange anbefalinger fra organisasjonen PGEU.

Jodtabletter bør lagres hjemme i tilfelle en atomulykke

Jodtabletter bør lagres hjemme i tilfelle en atomulykke

Pressemeldinger   •   okt 29, 2018 13:04 CET

Myndighetene anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter hjemme. Særlig gjelder dette gravide, ammende og barn under 18 år. Fra 1. november kan jodtabletter kjøpes reseptfritt i apotek.