Skip to main content

Liten vekst i apotekenes omsetning hittil i år

Pressemelding   •   sep 20, 2019 07:07 CEST

Tallene viser at myndighetene nå har fått god kontroll på utgiftsveksten for legemidler. Samtidig gjør utviklingen den økonomiske situasjonen for apotekene mer krevende, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen. (Shutterstock)

Samlet omsetning i apotek var på 24,2 milliarder kroner, hvorav 18,5 milliarder var legemiddelomsetning. Det betyr en omsetningsvekst på 1,5 prosent.

– Den lave veksten på legemiddelområdet kommer blant annet av at flere legemidler har blitt vesentlig billigere i år. Tallene viser at myndighetene nå har fått god kontroll på utgiftsveksten for legemidler. Samtidig gjør utviklingen den økonomiske situasjonen for apotekene mer krevende, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Apotekenes bransjestatistikk viser at det også er svært beskjeden vekst i bruken av legemidler fra i fjor til år, med en økning hittil i år på 1,4 prosent. Det er en økning omtrent på samme nivå som de foregående årene.

De ti mest bruke legemidlene i januar til august 2019 – definerte døgndoser (DDD) 

Virkestoff Eksempel Mill.   DDD
atorvastatin Lipitor 113
acetylsalicylsyre Albyl-E 74
cetirizin Zyrtec 49
amlodipin Norvasc 46
candesartan Atacand 45
paracetamol Paracet 44
desloratadin Aerius 39
ramipril Triatec 37
pantoprazol Somac 36
simvastatin Zocor 35

Fem av de ti mest bruket legemidlene i første halvår er til behandling av hjerte- og karlidelser. To av de ti er til behandling av allergi.

Helseforetakene betaler mer enn folketrygden.
Tysnes peker på et nytt utviklingstrekk når det gjelder betaling for legemidlene.

– Historisk har det vært folketrygden som har båret de største utgiftene for legemiddelbruken vår. De siste årene har imidlertid en stadig større del av betalingsansvaret blitt flyttet over til helseforetakene. Dette gjelder legemiddelbehandling som startes i sykehus, men der pasienten administrerer legemidlene selv hjemme (h-reseptordningen). For første gang ser vi nå at helseforetakene bærer en større del av legemiddelutgiftene enn folketrygden. Dette henger dels sammen med at stadig flere legemidler er flyttet fra blåresept- til h-reseptordningen, og dels med at dette i stor grad dreier seg om kostbare legemidler. 

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.