Skip to main content

Pendlerskatt - Regjeringen snur!

Nyhet   •   jun 28, 2019 20:44 CEST

Det er avgjørende for landets forsvarsevne å ha rett personell på rett sted til rett tid. Foto: Forsvaret

BFO og de andre organisasjonene har etter at konsekvensen av endringene for pendlere ble kjent jobbet hardt for å få vedtaket i Stortinget omgjort. Et vedtak som oppleves svært urettferdig. Nå snur regjeringen, hvor de foreslår at skattefritaket for pendlerreiser med fly innenfor EØS vil bli videreført. Endringen vil ha tilbakevirkende kraft og gjelder fra og med 2019.

- Etter tydelige og klare tilbakemeldinger fra BFO er jeg nå glad for at denne saken er blitt løst relativt raskt. Forsvaret har mange pendlere. Det er avgjørende for landets forsvarsevne å ha rett personell på rett sted til rett tid og da må vi ha ordninger som ivaretar personell og deres familier, sier leder BFO , Jens Jahren .

- Det gjenstår også å finstudere teksten på hva som faktisk reverseres og fortsatt gjelder. Jens Jahren. Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO