Reduserte gjelleskader i gjentatte forsøk

Nyheter   •   jul 05, 2018 11:10 CEST

Resultater fra to nylig gjennomførte forsøk viser at et helsefôr utviklet av BioMar kan redusere forekomst av gjelleblødninger og skader på gjellene.

Åpnet verdens største produksjonslinje for fiskefôr

Pressemeldinger   •   okt 25, 2017 17:09 CEST

BioMars fabrikk på Karmøy har offisielt åpnet sin produksjonslinje 3, som er verdens største med en kapasitet på 32 tonn i timen.

BioMar på Karmøy setter kapasitetsrekord

Pressemeldinger   •   okt 24, 2017 07:00 CEST

Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy. Den nye linjen - Linje 3 - har en årlig kapasitet på 140 000 tonn fiskefôr og øker kapasiteten på Karmøyfabrikken med hele 70%. Linje 3 får en av verdens aller største timekapasiteter på èn produksjonslinje.

BioMar med nytt og særdeles miljøvennlig fartøy

Pressemeldinger   •   okt 10, 2017 14:11 CEST

Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr skal om to uker gå i drift for BioMar – MS Nyksund.

BioMar får høyeste rangering

Pressemeldinger   •   sep 19, 2017 09:41 CEST

BioMar får høyeste rangering i oversikt over bærekraftige fiskefôrleverandører

BioMar topper en oversikt over uavhengige laksefôrleverandører med den mest gjennomsiktige rapporteringen av bærekraft. Dette styrker selskapets viktige strategiske fokus om å være en pådriver og leder for bærekraftig praksis i bransjen.

Oppdrettsnæringen og «Den blå revolusjonen» har et enormt potensiale for å hjelpe planeten med å nå FNs bærekraftsmål. Betydningen av å utvise bærekraftsmessig ansvar fortsetter å øke for både kunder og forbrukere. Begrepet bærekraft favner imidlertid bredt og er ikke lett å kvantifisere. Derfor er det et behov for sjømatbransjen å følge metodene som benyttes i benchmarking for å kunne definere og sammenlikne «bærekraftig» og «ansvarlig» praksis.

Bertrand Charron er redaktør og forfatter av SeafoodIntelligence.com og står bak den nylig utgitte 2017 benchmarkrapporten «Salmon Industry Transparency». Charron sier: – Selv om vår serie med benchmarkingrapporter dekker en stor del av sjømat- og oppdrettsnæringen utgir vi likevel en benchmarkingrapport som kun tar for seg lakseoppdretts- og fôrbransjen, fordi denne bransjen har i mange år vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra media og interessenter. Jeg mener at denne benchmarkingen vil være fordelaktig både for andre lakseoppdrettere og fôrvirksomheter og for den globale sjømatbransjen, som generelt sett utviser mindre gjennomsiktighet.

Bærekraft har blitt et varemerke for BioMar og selskapet har utvidet bruken av nye råvarer som et ledd i firmaets bærekraftsagenda. BioMar var først ute med fiskefôr som inneholdt alternative marine fettsyrer fra høyst bærekraftige mikroalger.

– Vi er stolte over å være en pådriver for bransjens bærekraftsagenda og å være den første fôrprodusenten som tilbyr våre kunder denne nye ingrediensen, samtidig som vi sikrer stordriftsfordeler. Vi har stor tro på at AlgaPrime™ DHA vil gjøre et viktig bidrag til den videre utviklingen av lakseprodukter med den rette ernæringsmessige profilen, sier Jan Sverre Røstad, BioMar Groups Vice President and Head of Salmon Division.

Gjennom samarbeidet med Aker BioMarine sikrer BioMar at selskapet får tilgang til krill av høyeste kvalitet som er høstet på en bærekraftig måte. Aker BioMarines gjennomsiktige verdikjede har gitt selskapet MSC-sertifisering og en «A»-rating fra Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

– Bærekraft har alltid vært en grunnplanke i BioMars virksomhet, men det er kun i de siste årene at vi har sett betydningen av kvalitativ rapportering av det vi har gjort og det vi planlegger å gjøre. Åpenhet og gjennomsiktighet er viktig for våre kunder, men er også en av konsernets styrende prinsipper, sier Carlos Diaz, CEO i BioMar Group.

Bertrand Charron skriver i rapporten at «Mange bedriftsledere i sjømatbransjen kunne ha god nytte av å lese BioMars rapport (sammen med rapportene til en håndfull andre bærekraftsfokuserte firmaer) for å hente inspirasjon til å iverksette sin egen bærekraftsrapportering!»

BioMar har en forretningsstrategisk tilnærming til bærekraftsrapportering fordi selskapet mener at en solid ytelse innenfor bærekraft er en forutsetning for å kunne vinne kontrakter. BioMar har også sett at bærekraftig drift har hatt en positiv innvirkning på selskapets medarbeidere. – Over en tredjedel av BioMars ansatte har arbeidet i firmaet i mer enn 15 år. Og her må man huske at vi utvidet arbeidsstokken vår med over 25% i fjor, sier Carlos Diaz.

Benchmarkingrapporten sier at BioMar har en høyst praktisk tilnærming til bærekraft. Vidar Gundersen, Global Sustainability Manager for BioMar Group, forklarer hvorfor: –Forklaringen er faktisk ganske enkel: Hvis vi ikke tar vare på planetens hav, innsjøer og skoger er vi arbeidsløse i morgen. I verste fall har vi ikke en planet å leve på. Dette er vår arv, vår fremtid, og vårt ansvar.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO, BioMar Group - Carlos Diaz cdiaz@biomar.com

Director, Global HR and Corporate Communication - Sif Rishoej sri@biomar.com

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 13 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina og Costa Rica. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

BioMar topper en oversikt over uavhengige laksefôrleverandører med den mest gjennomsiktige rapporteringen av bærekraft. Dette styrker selskapets viktige strategiske fokus om å være en pådriver og leder for bærekraftig praksis i bransjen.

Les mer »

BioMar og Anteo samarbeider om nytt system for tracking av fôrleveranser

Nyheter   •   jun 15, 2018 10:29 CEST

BioMar Norge og teknologiselskapet Anteo har inngått et samarbeid om leveranse av et nytt digitalt system for oversikt og tracking av fôrleveranser. – Dette kommer til å gjøre opplevelse av våre leveranser enda bedre med og gi våre kunder oversikt over leveransen til en hver tid, sier salgs- og markedsdirektør Hans Halle-Knutzen

Full fart inn i rekefôrmarkedet

Pressemeldinger   •   sep 19, 2017 10:26 CEST

Alimentsa får godkjennelse til å bli del av BioMar Oppkjøpet av Alimentsa som ble annonsert i juni er nå fullført. Alle påkrevde godkjennelser er innhentet og Alimentsa blir en del av BioMar Group med virkning fra 13. september 2017. Dette oppkjøpet plasserer BioMar blant Sør-Amerikas ledende produsenter av rekefôr og vil gi synergivirkninger i forhold til selskapets øvrige virksomhet.

Ekstremt laksefôr på trappene

Pressemeldinger   •   aug 17, 2017 07:00 CEST

BioMar vil i løpet av høsten lansere sitt nye vekstfôr Extreme Line. Det nye produktet forventes å gi en raskere tilvekst enn det som hittil er kjent.

Fagseminar BioMar, Pirsenteret

Nyheter   •   aug 16, 2017 17:16 CEST

Velkommen til fagseminar

Krill i fôr til laks reduserer skadelige effekter av PD

Pressemeldinger   •   aug 16, 2017 07:00 CEST

I NFR-prosjektet Antics II er det i smitteforsøk med SAV-3 virus dokumentert at høy inklusjon av fosfolipider fra krill bidrar til å holde tilveksten oppe gjennom PD-utbrudd.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Vice President and Head of BioMar Group Salmon Division
  • jaqmn.ousvaberesrepv.refosvjstowadri@bwaioxwmapar.avnovh
  • 908 81 511

Om BioMar

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs hele kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

Adresse

  • BioMar
  • Havnegt. 9, Pirsenteret
  • 7010 Trondheim
  • Norway