Skip to main content

Ekstremt laksefôr på trappene

Pressemelding   •   aug 17, 2017 07:00 CEST

Nytt vekstfõr fra BioMar

BioMar vil i løpet av høsten lansere sitt nye vekstfôr Extreme Line. Det nye produktet forventes å gi en raskere tilvekst enn det som hittil er kjent.

Tilvekst lønner seg bedre enn noen gang

Vedvarende høye laksepriser har gjort tilvekst mer lønnsomt enn noensinne. Produksjonstid har også blitt viktigere for bedre utnyttelse av kapasiteten i anleggene, og for å redusere eksponeringstiden for lus og sykdomsorganismer i sjøen. Denne situasjonen har gitt rom for et enda kraftigere vekstfôr.

Markedets kraftigste videreutvikles

De fleste oppdrettere vil kjenne produktet Power, det mest potente produktet i markedet over en lang årrekke. Den klassiske utgaven etterspørres nå i stadig økende grad. Nå kommer neste generasjon, under produktlinjen Extreme Line. 

Innovasjon med utfordringer

På grunn av svært høy næringstetthet er Power et produksjonsteknisk meget krevende fôr. Innovasjon innen prosessteknologi og råvareutvalg har vært nødvendig for å bygge det nye fôrkonseptet. Nå gjenstår uttesting i storskala.

Uttesting og lansering

Etter kommersiell uttesting hos interesserte oppdrettere forventes produktet lansert i full kommersiell skala mot årsskiftet. BioMar stiller med forsøkskompetanse hos interesserte som måtte finne at storskalaforsøk måtte passe inn i selskapets driftsopplegg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Produktsjef laks Lars Thomas Poppe

ltp@biomar.no

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 13 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina og Costa Rica. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København. 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.