Skip to main content

Arveset gård vises frem på biennalen i Venezia

Nyhet   •   mai 20, 2016 10:43 CEST

Arveset gård

Det danske arkitektfirmaet som står bak Boligbygg-prosjektet Arveset gård, stiller ut ni prosjekter på biennalen i Venezia, og Arveset er et av dem. Biennalen foregår annet hvert år, og samler arkitektur- og kunstentusiaster fra hele verden.

Arveset gård ligger i bydel Alna, ved siden av Alfaset gravlund, og ble rehabilitert i 2013 og 2014. Prosjektet var unikt, både i ren designmessig forstand, men også i Boligbygg-sammenheng. Gården er verneverdig, og ble derfor satt i stand i samarbeid med byantikvaren i Oslo. Modulboligene som er satt opp inne i den gamle låven og i vognskjulet, er såkalte hardbruksboliger, og huser i dag personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Med andre ord er Arveset helt spesielt, både utvendig og innvendig. 

Les mer om Arveset på biennalen i Venezia på C. F. Møllers hjemmesider

Om Arveset

Våren 2014 fikk Arveset gård på Alna nytt liv som bolig for personer med dobbeltdiagnose innen rus og psykiatri. De 15 spesialboligene er bygget der det tidligere var vognskjul og låve, mens våningshuset har blitt personalbase.

Historie

Den gamle akergården Arveset i Strømsveien på Alna går også under navnet Alfaset, og har gitt navn både til området og til Alfaset gravlund ved siden av gården. Våningshuset på Arveset gård stod ferdig i 1849, og er et av de eldste husene i sveitserstil i Oslo. Den opprinnelige gården bestod av våningshus, en drengestue, et stabbur, et vognskjul, og en låve/driftsbygning. Gården og tunet har røtter tilbake til 1300-tallet, står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig og inngår i verneplanen for akergårdene.

Arveset gård har derfor høy kulturhistorisk verdi, og er en sentral del av Groruddalens kulturhistorie. Oslo kommune overtok Arveset gård på 1950-tallet. Noen av bygningene var etter hvert i dårlig stand, og den originale låven ble derfor revet i år 2000, mens vognskjulet ble revet i 2013.

Bruk av boligene 

De nye boligene på Arveset er fra 28 til 33 m2 store med stue, soverom, kjøkken og bad, og er tilpasset mennesker med sammensatte utfordringer. Personer med dobbeltdiagnose innen rus- og psykiatri har behov for oppfølging, og kan bli en belastning for bomiljøet i ordinære kommunale boliger. På Arveset bor de skjermet men sentralt, og har tilgjengelig personal på dagtid i ukedagene. I tillegg er boligene laget for å være ekstra hardføre. Oslo kommunes boligbehovsplan viser at det er stort behov for flere boliger av denne typen.

På gården får 15 beboere fra bydelene Alna, Bjerke, Stovner og Grorud hver sin bolig. Våningshuset skal brukes som personalbase.

Om bygningene

Det gamle gårdstunet har fått tilbake sitt originale særpreg ved at boligene er bygget der låven og vognskjulet opprinnelig lå, og har fått ytterkledning og tak i samme stil som de opprinnelige bygningene. Prosjektets utforming og materialvalg er gjennomført i samarbeid med Byantikvaren, slik at gården skulle bevare sitt opprinnelige uttrykk.

De nye boligene er bygget i de gamle bygningenes fotavtrykk slik at låven i dag består av ti boliger og vognskjulet av fem boliger. Alle boligene har robuste installasjoner laget av stål og med sluk i gulvet. Slik er den opprinnelige bebyggelsesstrukturen på tunet ivaretatt samtidig som bygningene tilfredsstiller behovet for leiligheter med moderne og hardfør standard. Boligbygg har i tillegg satt i gang arbeid for å stanse videre forfall av stabburet og drengestua på gården.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Bydelene Alna, Stovner, Bjerke og Grorud i Oslo kommune
Byggherre: Boligbygg Oslo KF
Eiendomsforvalter: Boligbygg Oslo KF
Bruker: Bydelene Alna, Stovner, Bjerke og Grorud
Prosjektleder: Line Rødal
Byggeleder: SWECO v/Pål Jacobsen
Arkitekt: C.F. Møller Norge
Byantikvaren: Arkivar Gry Eliesen
Rådgivende ingeniører: Borobygg AS, Norconsult AS og VVC Moelven Byggmodul AS
Totalentreprenør: Haandverkerne AS
Modulenheter: VVC Moelven Byggmodul AS
Grunnarbeid: Toppaas og Haug
Blikkenslager: Total Tak AS
Rør-, sanitær og varmeanlegg: BW-Rør AS
Elektriske arbeider: ElektroTerm AS
Ventilasjon: VVC Moelven Byggmodul AS
Oppmåling: Asker Oppmåling

Byggfakta

Totalareal: 7028 m2
Prosjektkostnad: 25.217 millioner NOK
Byggestart: November 2013
Ferdigstillelse: Mars 2014
Energi: Varmepumpe for gulvvarme i modulboligene
Våningshuset
Grunnareal 205 m2
Tre leiligheter på 85 m2, 91 m2 og 66 m2
Låven og vognskjulet
10 + 5 hardbruksboliger på 28–33 m2
Beiset panel med saltak