Skip to main content

Boligbygg deltar i EUs største forskningsprogram

Nyhet   •   mai 24, 2016 09:25 CEST

Rekkehusene i Haugerud senter 17–19 blir demonstrasjonsbygg i EU-prosjekt

Boligbygg har fått innvilget prosjektforslaget innsendt til Horizon2020 – EUs største forsknings- og utviklingsprogram, og er nå en del av en prosjektgruppe med 12 partnere fra åtte land.

Det aktuelle prosjektet er fasaderehabiliteringen av åtte boliger i Haugerud senter 17–19, som er valgt ut som et av til sammen tre demonstrasjonsbygg. Fasaderehabiliteringen blir en del av prosjektet 4RinEU, med prosjektmålene redusert energiforbruk, kortere byggetid og kostnadsreduksjon.

Ledes av italiensk forskningssenter

Prosjektet vil ledes av forskere fra et italiensk forskningssenter, The European Academy of Bozen (EURAC). SINTEF er en av partnere i prosjektet, og vil følge opp prosjektet i Norge.

Metoden som skal tas i bruk innebærer bruk av prefabrikkerte fasademoduler som er tilpasset bygget, med integrert teknologi for distribusjon av varme og ventilasjon. Andre tiltak, som bruk av solenergi og bergvarme, vil også bli vurdert. Rask byggetid og prefabrikkerte løsninger vil ikke bare redusere byggetiden, men også medføre mindre belasting for beboerne i gjennomføringsfasen. Selve metoden og utførelsen vil bli planlagt i detalj i prosjekteringen, som starter opp høsten 2016.

– Unikt nettverk

– Dette er vi veldig glade for, sier direktør Jon Carlsen i Boligbygg.

– Ikke bare vil dette være økonomisk lønnsomt, fordi vi får støtte til prosjektet, vi vil også få være med i et unikt nettverk av forskere i verdenseliten på dette området. Vi vil få en anledning til å lære om ny teknologi, og til å opparbeide oss kompetanse i arbeidet med energieffektivisering.

Fakta: Hva er Horizon2020?

Horizon 2020 er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne, med et budsjett på rundt 80 milliarder Euro, som skal brukes over en tidsperiode på syv år (2014–2020). I tillegg til EU-støtten får programmet økonomisk støtte fra private aktører. Programmets hovedmål er å bedre den økonomiske veksten og å øke sysselsettingen i Europa. For å nå disse målene har H2020 forskjellige satsningsområder og delprogrammer, inkludert delprogrammet for energieffektivisering og bruk av fornybar energi. Norge deltar som fullt medlem i Horizon 2020.

Les mer hos Forskningsrådet

Fakta: Hva er 4RinEU?

Det spesifikke prosjektet Boligbygg har blitt tatt opp som en del av, heter 4RinEU “Robust&Reliable technology concepts and business models for triggering deep Renovation of Residential buildings in EU” og er et prosjekt i et av energieffektiviseringsprogrammene for eksisterende bygninger.

Målet med dette spesifikke prosjektet er å finne gode metoder for fasaderehabilitering:

  • 60 % energieffektivisering
  • 50 % kortere byggetid
  • 15 % kostnadsreduksjon