Skip to main content

Gjengs leie fortsetter oppgangen

Nyhet   •   nov 13, 2014 12:30 CET

Markedsleien for leiligheter i Oslo var uendret siste kvartal, og er 1,4 % høyere enn for ett år siden. Det koster nå i gjennomsnitt 12.200 kroner i måneden å leie en leilighet i Oslo.

Det siste året har leieprisene økt med 2 % i Oslo sentrum vest og Oslo sentrum øst. I Oslo sør har prisene gått ned med 1 %, mens det er mindre endringer i øvrige områder.

Samlet tilbud av leiligheter økte fra 7 200 i 2. kvartal 2014 til 8.900 i 3. kvartal 2014. Dette er det høyeste nivået som er målt i 3. kvartal noen gang.

Gjengs leie økte med 1,1 % siste kvartal og forskjellen mellom markedsleie og gjengs leie ble mindre dette kvartalet. For hybler er gjengs leie nå høyere enn markedsleie.

Hva er gjengs leie?

Husleien i de fleste av Boligbyggs boliger er gjengs leie. Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår.
Økningen i markedsleien gjenspeiler seg nå i gjengs leie som fortsetter å stige. Les mer om gjengs leie.

Leieprisstatistikken er utarbeidet av Opinion med data fra Finn.no for Boligbygg Oslo KF.

Les mer om leieprisstatistikken.