Skip to main content

Skriver bachelor om Boligbyggs største prosjekt

Nyhet   •   apr 05, 2017 12:41 CEST

Thea Fivel skriver bacheloroppgave på BI om Boligbyggs hittil største nybygg- og rehabiliteringsprosjekt. Foto: Boligbygg

Da Thea Fivel skulle skrive bacheloroppgave i faget prosjektledelse, falt valget på byggebransjen, med et stort Omsorg+ prosjekt som forskningscase.

Thea Fivel skriver bacheloroppgave innenfor BI-faget prosjektledelse på studieemnet økonomi og administrasjon. I oppgaven skriver hun om Boligbyggs største prosjekt, i Martin Skatvedts vei 1 på Kalbakken.

 Det er svært, for det er både nybygg og rehabilitering samtidig. Også liker jeg at det er til beboergruppen eldre, forteller Thea.

I Martin Skatvedts vei skal det bli 91 boliger med betegnelsen Omsorg+. Dette er boliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. En lavblokk og et mellombygg er revet, og en ny lavblokk og et nytt mellombygg har kommet på plass. Nylig startet andre del av prosjektet, der en høyblokk med boliger skal totalrehabiliteres.

Undersøker usikkerhet og risiko
Thea undersøker usikkerhetshåndtering og risikoavvik i forhold til styringsdokumenter.

 Usikkerhet handler om risiko og muligheter, og vurderinger av risiko i forhold til prosjektet. Også er det jo interessant å sammenligne leverandør med byggherre, for det kan være ulike måter å se det på. I tillegg handler risiko om det som har blitt kartlagt tidligere, før prosjektet gikk i gang, utdyper Thea.

Hun er godt i gang med oppgaven, som skal være ferdig 2. juni. Thea har flere ganger vært ute på byggeplassen, og hun har vært med på byggherremøter og fått god innsikt i fremdriftsplanen.

 Jeg synes prosjektleder Lovise har vært veldig flink til å inkludere meg i ting som skjer. Jeg vet om andre studenter som opplever å bli litt glemt, men her har jeg aldri blitt glemt, forteller Thea.

Fattet interesse for prosjektledelse innen bygg
Med innledning, teori og metode på plass er neste punkt på listen dybdeintervjuer med deltakere i byggets prosjektgruppe. 

 Vi får tett oppfølging, vi som studerer prosjektledelse, og så har vi en veldig dyktig foreleser, forteller Thea. Selv om det var litt tilfeldig at byggebransjen ble utgangspunkt for oppgaven, er hun fornøyd med valget av oppgave.

 Dette har gjort meg mer villig til å teste ut prosjektledelse innen bygg. Når man kommer på en byggeplass og får være med, så ser man fort at det er mye mer enn man tror, forteller Thea, som planlegger å studere videre på masternivå neste år.

Flere studentoppgaver om Boligbygg
Thea er ikke den eneste som bruker Boligbygg som utgangspunkt for oppgave. To andre studenter på BI skriver oppgave om et annet av Boligbyggs byggeprosjekter. I tillegg skriver to studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus masteroppgave om Boligbyggs kjøp av boliger på bruktmarkedet.

Vi synes det er veldig kjekt med oppmerksomhet fra studenter, og det er alltid spennende å få inn noen friske tanker utenfra, sier Tom-Erik Holte, eiendomsdirektør i Boligbygg.

I tillegg er det en fin mulighet for oss til å vise frem hva vi driver med. Kanskje kan vi vekke interesse for å søke jobb her i framtiden.