Skip to main content

Tiltak ga bedre bomiljø

Nyhet   •   jan 26, 2018 10:59 CET

Khawla og Inga Marte Thorkildsen (Foto: Kikkut/Anna Vaagland)

Store Sandaker gård på Torshov slet med bomiljøproblemer og mye rus og bråk i uterommet. Nå har gården blitt et bedre sted å bo.

Høsten 2017 viste Khawla (12) daværende byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, hvordan det har blitt bedre og tryggere å bo i Store Sandaker gård på Torshov.

Artikkelen er fra høstutgaven av beboermagasinet BoBra. Les hele magasinet her.

– Jeg har sett mange ting med mine egne øyne som er veldig skummelt, og som jeg ikke burde ha sett. Khawla forteller om da hun så en mann som hadde blitt knivstukket.

Hun forteller Inga Marte om oppveksten i Store Sandaker gård. Slagsmål, alkohol, rus, knivstikking, hyppige politibesøk og bråk er ord som går igjen. 

– Vi barn burde egentlig ikke oppleve sånt. Barn burde ikke ha det sånn, sier Khawla.

Bomiljøproblemer og begrensninger
Store Sandaker gård har lenge slitt med bomiljøproblemer. 

– Det eneste stedet vi kunne leke, var helt nede der i kroken, hvor foreldrene våre kunne se oss, og passe på. Khawla peker mot den nedre delen av gårdsrommet. 

Hun forteller hvordan de ofte fant sprøytespisser i bakgården. Takket være bystyret, bydelens bomiljøarbeidere, beboerne og Boligbyggs medarbeidere med ansvar for å følge opp gården, har det skjedd store endringer det siste året. 

Fra å være et uterom hvor barna ikke turte å oppholde seg, og bærbuskene ofte ble brukt som toalett, kan Khawla nå fortelle om en ny situasjon. 

– Det har blitt mye bedre, nå føler vi oss tryggere og det begynner å komme flere mennesker ut, sier hun engasjert.

Inga Marte nikker bekreftende: – Når det er trygt for barn, er det trygt for alle. 

Bomiljøløft og fysiske tiltak
Inga Marte er på besøk i Store Sandaker gård for å se hvordan tildelte midler har blitt brukt til fysiske tiltak for et bedret bomiljø.

I august 2016 satte beboere, Boligbygg og Bydel Sagenes bo- og nærmiljøteam i gang et felles arbeid for å bedre bomiljøet i gården. Boligbygg satte av midler til fysiske tiltak for et triveligere uteområde, og bystyret vedtok i mai 2017 å sette av midler til en bomiljøsatsing. 

Oppgradering av sandkasse og trappeoppganger, bygging av sykkel- og barnevognparkering, innkjøp av ny sklie, vippedyr og ballbinge, installering av nye søppelbrønner og LED-belysning i uterommet er blant tiltakene som er gjort.

Som et resultat har uterommet gått fra å være et sted beboerne hastet forbi, til å bli en bakgård for sosiale sammenkomster og aktiviteter for barna.

– Vi pleier å ha grillfester og sånn her. Det har blitt mye finere, forteller Khawla.

Samarbeid mellom barn og voksne
Barna har i stor grad vært involvert i arbeidet som er gjort for å bedre forholdene og har en egen komité for barn og ungdom. 

– Barn har veldig mye å komme med. Veldig mange tanker og ideer og mye fantasi som voksne kanskje har glemt, sier Inga Marte.

Khawla forteller hvordan barna i gården gjennom hele prosessen hadde egne ønsker og ideer, og at de voksne har vært flinke til å lytte. Den nye ballbingen har blitt en viktig arena for sosiale aktiviteter blant beboerne.Også bordtennisbordet er populært.

– Vi heier på begge lagene og støtter hverandre. 

På spørsmål om hva som er det viktigste for å føle seg trygg, svarer hun at det må være å bli kjent og gjøre ting sammen.

Engasjement blant beboerne
Store Sandaker gård er et levende bevis på at det nytter å engasjere beboerne. De sitter på viktige erfaringer og vet bedre enn noen andre hva som er viktige aspekter for endring for å oppnå trivsel og samhold. 

Takket være stort engasjement og viktige innspill fra beboerne har Store Sandaker gård gjennomgått vesentlige forandringer det siste året. Før var det ingenting her. 

Khawla er ikke lenger redd for å ta med seg venner hjem, og forteller om et mer levende uterom, som brukes av både voksne og barn.

I gården har beboerne dannet en gårdskomite med flere undergrupper. Mange beboere bidrar og skaper trivsel i gården, blant annet gjennom sosiale arrangementer, planter i uteområdene og felles turer i skogen.

Arbeidet er langt fra ferdig. Vi følger opp med ny artikkel i neste utgave av BoBra.