Skip to main content

Boligbygg i samspillsentreprise

Pressemelding   •   aug 17, 2015 17:01 CEST

Det gjeldende prosjektet er Øivinds vei 2 på Årvoll i bydel Bjerke som skal bli til ca. 88 nye Omsorg+ boliger.

8000 kvadratmeter

Prosjektet er et av Boligbyggs største prosjekter så langt. Den eksisterende bygningsmassen på 6000 kvm skal rives og et nybygg på 8000 kvm bygges. Det nye bygget skal inneholde rundt 88 Omsorg+ boliger og tilhørende servicefunksjoner som frisør, fysioterapeut og treningsrom.

Prosjektet vil gjennomføres etter Oslo kommunes felles kravspesifikasjon (FKOK). Boligene skal også tilfredsstille Husbanken og Oslo kommunes krav til Omsorg+boliger, og i tillegg kravene til passivhus.

- Passer prosjektet

Samspillsmodellen innebærer at samarbeidet mellom byggherre og entreprenør starter tidligere enn ved tradisjonelle entrepriser.

- I denne samspillsentreprisen vil byggherre og entreprenør bli enige om felles målsetninger, og utvikler og realiserer prosjektet sammen, forteller prosjektleder Øystein Johansen. Sammen med utviklingssjef Sverre Liljedal vil han utgjøre prosjektets styringsgruppe i Boligbygg.

- Samspillsmodellen ble valgt som entreprisemodell fordi det passer prosjektet og markedssituasjonen godt. Nå skal vi i gang med forprosjektet, med målsetning om omforent målpris rett over nyttår.

Åpenhet og tillit en forutsetning

Byggherre Boligbygg og samspillsentreprenør Bundebygg skal sammen med arkitekt, tekniske rådgivere og -underentreprenører sørge for at alle parters erfaring og kompetanse kommer prosjektet til gode. Målet er at dette samarbeidet skal gi et best mulig resultat.

- En forutsetning for en vellykket samspillsprosess er at partene er enig om at kontrakten skal gjennomføres i et samspill som bygger på åpenhet, tillit og felles målforståelse, som grunnlag for å oppnå et bygg som tilfredsstiller angitte krav til kvalitet, økonomi og tid, sier prosjektleder Øystein Johansen om prosjektet.

- Det blir spennende å være med å utvikle prosjektet sammen med Bundebygg og vi ser frem i mot et godt samspill i realiseringen av Øivinds vei 2 Omsorg+.

Om Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har totalansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av mer enn 10 000 boliger, som utgjør ca. 900 000 kvm. Dette gjør Boligbygg til en av landets største eiendomsforvaltere.