Skip to main content

Jon Carlsen fratrer sin stilling som daglig leder i Boligbygg Oslo KF

Pressemelding   •   des 18, 2017 13:00 CET

Jon Carlsen vil i forståelse med styret fratre sin stilling som daglig leder i Boligbygg Oslo KF. Han slutter i selskapet den 20. desember og vil tiltre ny stilling i Oslo kommune på nyåret.

– Styret anerkjenner Jons innsats for Boligbygg gjennom en årrekke. Styret har dessuten hatt et godt samarbeid med Jon gjennom en vanskelig tid og en god dialog rundt hans avgang. I en interimsperiode vil Øivind Christoffersen gå inn som daglig leder inntil permanent leder er på plass. Christoffersen har en omfattende leder- og styreerfaring, blant annet som direktør i Statsbygg og styreleder i Omsorgsbygg Oslo KF. Denne bakgrunnen er ett av flere forhold som gjør at han raskt vil kunne sette seg inn i selskapets virksomhet og lede organisasjonen på en god måte, sier styreleder Stig Bech.

– De siste månedene i Boligbygg har vært svært krevende for meg og organisasjonen for øvrig. Det er viktig at tilliten til selskapet gjenopprettes raskest mulig slik at foretaket kan konsentrere seg om de oppgavene som ligger til foretaket fremover. Jeg mener jeg kan bidra til dette ved å stille min plass til rådighet for en ny leder som kan ta ansvaret videre, sier Jon Carlsen.

Eventuelle spørsmål til Boligbygg kan rettes til styreleder Stig Bech på tlf. 913 72 668.

Om Boligbygg Oslo KF
Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Foretaket har over 11 000 boliger, hvor det bor mer enn 25 000 mennesker. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Boligene er fordelt på alle Oslos 15 bydeler, og ligger i alt fra verneverdige 1890-bygårder til helt moderne nybygg.