Skip to main content

Årets grønne driftskonferanse 2016 ble avholdt 24. november - opptakene ligger klare på byggalliansen.no

Nyhet   •   nov 30, 2016 14:49 CET

Årets grønne driftskonferanse gikk av stabelen for femte år på rad 16. november. Ca 70 deltakere møtte til en faglig utveksling og erfaringsoverføring. Møtet ble strømmet direkte og opptakene lagt ut på nettsiden. Her kan du se alle foredragene.

Fang Energityven

Like lenge som vi har arrangert konferansen, så har vi også arrangert Fang Energityven – nattevandringen hvor vi fanger energityver. I år var det påmeldt 38 bygg. Her fant driftspersonell 206 tiltak og en gjennomsnittlig besparelse på 4,8 kWh/m2. Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse gjennomgikk erfaringen fra årets vandring.

Frydefull jobb

Anthon B. Nilsen Eiendom AS har utviklet servicekonseptet Frydefull jobb, for å tilby tjenester til bedrifter og deres ansatte i bygg de eier og forvalter. Lars Ørmen, presenterte konseptet. Selve servicekonseptet er todelt, hvor det tilbys servicetjenester som gjør at bedriften kan konsentrere seg om og fokusere på det som betyr mest ut fra deres kjernevirksomhet, samtidig som det også tilbys tjenester som gjør hverdagen til den enkelte ansatte mer lettvint og enkel.

BREEAM

Det er stadig flere som tar BREEAM In-Use i bruk som et nyttig redskap både til å drifte på en miljøeffektiv måte og gjøre bygningsmassen mer miljøeffektiv. DnB Eiendom har gjennomført en rekke vurderinger av miljøkvalitet i sine bygg ved bruk av BREEAM In-Use. Erlend K. Simonsen, DnB Næringseiendom AS, redegjorte for hvilke erfaringer de har så langt. I tillegg orienterte Magnus Gevelt, NGBC, om hvor langt de er kommet med tilrettelegging og drift av BREEAM In-Use i Norge.

Inneklima og energibruk

Lars Gulliksen i Max Sievert AS orienterte om erfaring med bruk av GBA-kofferten, samt andre måleinstrumenter for å optimere energibruk og bedre inneklima.

IC-Meter (Indoor Climate Meter), er et måle- og analyseverktøy som skal sikre at bygninger i praksis er sunne, energieffektive og riktig drevne. Vidar Luth-Hanssen, Skagerak ITB, orienterte om bruken av instrumentet.

Eirik Øhlschlägel i Brunata orienterte om sitt måleinstrument for bruk til optimering av tekniske anlegg som kjøle- og i radiatoranlegg og derved energibesparelser.

Vinnerne av Årets grønne Driftsteam

Siden 2012 har vi utdelt en pris til et driftsteam som har vist spesielt engasjement i drift av sine bygg. I år var tre drifteteam nominert; Höegh Eiendom Hasle Linje, Entra team Bergen Valkendorfsgate 6 og Entra team Munch Keysersgate 13. Vinneren av Årets grønne driftsteam ble Entra Team Bergen Valkendorfsgate 6. Roy Frivoll, styreleder i Grønn Byggallianse og forvaltningsdirektør i Avantor AS, var prisutdeler.

Enova

Anders Solem i Enova informerte om Enovas arbeid for byggsektoren. Han tok bl.a. opp temaene: energismarte bygg er attraktive bygg; kartleggingsstøtte, støtte til små og store tiltak som gjør bygget energismart og bruk av Byggnett som energidatabase for din portefølje

SD-anlegg

SD-anlegg er noe alle driftere kjenner til og benytter hver dag. Spørsmålet er om vi utnytter det maksimalt. André Narud Simonsen, GK Norge AS, viste praktiske eksempler på funksjoner som ofte er inkludert, men som i mindre grad benyttes til verdiskapende analyser.

Norsk Enøk og Energi

Effektstyring vil bli enda viktigere i tiden som kommer. Utjevning av effekttoppene gir mindre behov for utbygging av nett og dermed bedre samfunnsøkonomi, samt lavere kostnader for byggeier . Bjørn Mosskull, Norsk Enøk og Energi delte sine erfaringer med effektregulering, både av fjernvarme og elektrisitet. Nøkkelord er ny tariff, "kjøkkenvippe" som på 80-tallet, valg av type tariff og ny kundesentral på fjernvarme.

Kompetanseheving

Å drifte bygg krever stadig mer av den enkelte drifter,som utfordres i et bredt fagspekter i løpet av en dag. Kompetanseheving er et nøkkelord for en mer miljøeffektiv drift av våre bygg. Vidar Luth-Hanssen, Fagskolen i Vestfold orienterte om fagbrev i Byggdrift og om ordningen Praksiskandidat-ordningen.

Innspill fra deltagerne

Det var på konferansen lagt opp til at man i små pauser kunne samsnakke rundt bordet. Her kom det mange gode innspill, som vi i Grønn Byggallianse vil ta med oss videre i vårt arbeid.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy