Skip to main content

Arendalsuka 2017: Vi utfordret politikerne til å premiere de som går foran

Nyhet   •   aug 31, 2017 06:33 CEST

Silje Schei Tveitdal fra Footprint ledet debatten. I panelen f.v.: Hege S. Dillner Veidekke, Katharina Th. Bramslev Grønn Byggallianse, Kårstein Eidem Løvaas H, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim Sp, Geir Toskedal KrF og Ola Elvestuen V.

Mange eiendomsselskap har ambisiøse miljøambisjoner, både ut fra et samfunnsengasjement og en langsiktig økonomisk strategi. Vi trenger spydspisser som bereder grunnen, men for å nå nasjonale miljømål må vi ha med mange flere, ikke minst når det gjelder drift og rehabilitering av eksisterende bygninger. På Arendalsuka utfordret vi stortingspolitikere til å etablere incentivordninger for å stimulere til flere grønne bygg, slik man har gjort for elbilene.

Vi opplevde en forståelse av at incentiver for byggeiere er viktig. Flere politikere ga også uttrykk for en ny forståelse for bygg- og eiendomssektorens betydning for nasjonale klimakutt.

Vi fikk en en invitasjon til å gå i dialog med myndighetene om hva slags incentiver som er mulige og effektfulle og vil følge opp dette. Veikartet vårt foreslår blant annet redusert eiendomsskatt for dokumentert grønne bygg. Vi har bestilt en juridisk vurdering av mulighetsrommet og i følge advokat Stig Bech i BAHR, kreves kun en mindre juridisk justering av en allerede eksisterende åpning for differensiert eiendomsskatt.

Vi har spurt ulike utbyggere hvilke andre incentiver som ville vært utløsende. Flere svarer rask og smidig saksbehandling i kommunene. I dag kan det skje at grønne ambisiøse prosjekter kommer bakerst i køen eller til og med blir stoppet, fordi disse prosjektene utfordrer eksisterende praksis og preaksepterte løsninger.

Vi ønsker oss klare bestillinger fra politikerne om flere grønne bygg. Vi ønsker oss forutsigbar saksbehandling dersom prosjektene kan dokumentere definerte kvalitetskriterier. Og vi ønsker oss økt kunnskap i alle ledd, også hos kommunale saksbehandlere, for å fjerne usikkerhet rundt nye grønne løsninger. Det siste ønsker Grønn Byggallianse å fortsette å bidra med.

Mer fra seminaret - klikk her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.