Skip to main content

Ny versjon av Grønn Materialguide: 2.0

Nyhet   •   okt 31, 2016 11:10 CET

31. oktober 2016 lanserer Grønn Byggallianse en ny versjon av denne populære guiden, som gir deg kunnskap om ulike materialers miljøegenskaper. Guiden er utarbeidet i samarbeid med Context AS.

Versjon 2.0 er vesentlig bearbeidet. Hvert materiale har nå en tekst om sirkulær økonomi, hvor færrest mulig ressurser går tapt - og hvor produktene og ressursene de består av blir høyt verdsatt. Ny informasjon om helse- og innemiljø er lagt til flere steder. 

I tillegg er det lagt til en helt ny materialgruppe - Utvendige dekker - og flere av de andre gruppene har blitt komplettert med nye materialer. Samtlige ‘slidere’ i veilederen er gjennomgått og oppdatert i henhold til dagens situasjon. 

Vi takker for mange verdifulle innspill, som har bidratt til denne oppdateringen.

Her kan du laste ned Grønn Materialguide v2.0.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar