Skip to main content

ROM Eiendom, Höegh Eiendom, DNB Næringseiendom og Aspelin Ramm tilslutter seg de De 10 strakstiltakene

Pressemelding   •   jan 30, 2017 19:31 CET

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, tiltak som vil kunne sikre en portefølje som i framtiden blir etterspurt i leiemarkedet, har høy omsetningsverdi og som vil tilfredsstille fremtidens forskriftskrav.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 utfordrer små og store eiendomsselskap til å implementere 10 konkrete tiltak for å gjøre en innsats mot en framtid med nullutslipp av klimagasser og miljøgifter og med sirkulær økonomi.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050r. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse og blir nå implementert av fire nye medlemmer.

Tidligere har KLP Eiendom, Storebrand Eiendom, Avantor, Undervisningsbygg, Ticon Eiendom, Omsorgsbygg og Entra tilsluttet seg.Til denne listen føyer seg nå ytterligere fire av våre miljøbevisste medlemmer:

 

DNB Næringseiendom  

"DNB Næringseiendom arbeider for at eiendomssektoren skal nå et mål om null utslipp i 2050. De fleste bygg som skal benyttes i fremtiden er allerede bygget. Det viktigste vi som næring kan gjøre er å løfte eksisterende bygningsmasse i forhold til miljø. Når vi investerer i eksisterende bygningsmasse, må vi gjennomføre bærekraftig rehabilitering.

Vi har gjennom en årrekke arbeidet systematisk med miljøforbedringer og klimautfordringer. Strakstiltakene er derfor naturlig implementert i forvaltningen og i vår selskapsstrategi. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til suksess," sier adm. dir. i DNB Næringseiendom Gro K. Boge.

 

Höegh Eiendom

"Bærekraft og miljøansvar handler om å ta ansvarlige valg som vi og våre etterkommere kan leve godt med. Höegh Eiendom ønsker å ta vår del av dette ansvaret og vi har som mål å være blant de ledende på miljø i eiendomssektoren i Norge. Eiendomsbransjens veikart og 10 strakstiltak er et godt initiativ, fremmer samarbeid og erfaringsutveksling mellom eiendomsaktørene, og vi er allerede godt i gang med implementering av tiltakene", sier adm. dir. i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg.

 

ROM Eiendom

"ROM Eiendom har som mål å utvikle bærekraftige bygninger, forvalte våre bygg på en miljøvennlig måte og legge til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkt. ROM Eiendom har nylig vedtatt en forpliktende miljøstrategi der 9 av de 10 strakstiltakene i veikartet er implementert. Det første tiltaket, med krav om miljøsertifisering av organisasjonen, vil ikke bli tilsluttet nå. Hvordan vi styrer miljøarbeidet internt er noe ROM Eiendom ønsker å beholde styringsretten over inntil videre", sier daglig leder Petter Eiken.

 

Aspelin Ramm

"Hensynet til miljøet har vært en naturlig del av vår virksomhet de siste 15 årene. Derfor var det enkelt å slutte seg til Grønn Byggallianses 10 strakstiltak."

Gunnar Bøyum, adm.dir. i Aspelin Ramm


Lenker

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy