Skip to main content

World Wealth Report 2019: Så mange nordmenn er dollarmillionærer

Pressemelding   •   jul 09, 2019 06:00 CEST

Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent

World Wealth Report 2019 (WWR) publiseres av Capgemini i dag. Rapporten kartlegger den globale formue-utviklingen og viser at veksten i antall norske dollarmillionærer flater ut, samtidig som antallet går tilbake på verdensbasis. Rett i overkant av 174 000 nordmenn regnes for å være dollarmillionærer, som defineres som en person som har en million dollar i investerbar formue utover sin primærbolig.

Siden 2007 har det vært en tredobling av antallet norske dollarmillionærer, men fra 2017 til 2018 var økningen på bare 2,4 prosent. Den moderate veksten skyldes blant annet en utflating av eiendomsprisene og lavere vekst i aksjemarkedene. På verdensbasis har antallet dollarmillionærer gått tilbake med 0,3 prosent, etter kontinuerlig vekst de siste syv årene. På samme tid har den totale formuen gått ned med tre prosent.

-På verdensbasis skyldes nedgangen i antallet dollarmillionærer i stor grad utviklingen i aksjemarkedene og særlig nedkjølingen vi ser i økonomier i Sørøst-Asia, med Kina i spissen. Samtidig ser vi at Brexit og handelskonflikter mellom flere stormakter skaper usikkerhet i flere markeder, noe som også påvirker oss i Norge. Strengere krav til boliglån og renteøkninger kjøler ned det norske boligmarkedet noe, og det bidrar videre til at den eventyrlige velstandsveksten vi har sett tidligere år, flater ut her til lands. Samtidig er Norge blant få vestlige land som viser positiv vekst i antall dollarmillionærer, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent.

Formue-nedgangen på verdensbasis skyldes i stor grad svekkede formuer blant de aller rikeste. Den rikeste prosenten av verdens dollarmillionærer stod for hele 75 prosent av formue-nedgangen, viser Capgeminis rapport. Til tross for svekkede formuer på verdensbasis, er kundenes tillit og tilfredshet med formuesforvaltningen stabil. Samtidig avdekker rapporten forventninger om mer digitalisering og personlig oppfølging for disse tjenestene.

Noen nøkkelfunn i årets rapport:

Sørøst-Asia bidrar til en samlet nedgang globalt sett, mens rikdommen i Midtøsten øker

På verdensbasis har antallet dollarmillionærer og deres samlede formue gått ned med henholdsvis 0,3 prosent og tre prosent, med Sørøst-Asia som sterkeste negative driver. Regionen representerte et fall i den globale rikdommen tilsvarende en billion amerikanske dollar, et samlet fall på fem prosent i formue blant regionens dollarmillionærer. Kina var alene ansvarlig for mer enn halvparten (53 prosent) av formue-nedgangen i Sørøst-Asia og mer enn en fjerdedel av den samme nedgangen globalt.

Samtidig falt formuene i nesten alle andre regioner: I Latin-Amerika falt samlet formue for dollarmillionærene med fire prosent, i Europa med tre prosent og i Nord-Amerika med én prosent. I Midtøsten var imidlertid trenden motsatt. Der ble det generert en vekst på fire prosent i dollarmillionærenes formuer. Antallet dollarmillionærer økte med seks prosent i regionen grunnet sterk BNP-vekst drevet av positiv utvikling i oljeprisen.

I likhet med fjoråret er markedene med størst antall dollarmillionærer USA, Japan, Tyskland og Kina – 61 prosent av verdens dollarmillionærer bor i et av disse landene.

- På verdensbasis ser vi også en endring i formue-sammensetningen, ved at kontanter nå har blitt den viktigste aktivaklassen og utgjør 28 prosent av den totale formuen. Dette foran aksjer, som har vist en nedgang på mer enn 5 prosentpoeng, til 26 prosent av totalformuen. Vi ser også en vekst i alternative investeringsklasser, som private equity og venture capital, spesielt i Sør-Øst Asia, sier Lehne.

De rikeste står for den største nedgangen

Den aller rikeste prosenten av verdens dollarmillionærer hadde fra 2017 til 2018 en samlet nedgang i formue på seks prosent, og utgjorde 75 prosent av den totale nedgangen. Dollarmillionærer med en formue på mellom 5-30 millioner amerikanske dollar utgjorde 20 prosent av den totale nedgangen. Dollarmillionærer med en formue på mellom 1-5 millioner amerikanske dollar utgjør nesten 90 prosent av verdens dollarmillionærer. Denne gruppen ble minst påvirket av nedgangen i 2018, da deres samlede formue gikk ned med mindre enn 0,5 prosent.

Utviklingen i Norge

Veksten i BNP i Fastlands-Norge i 2018 var på 2,2 prosent, mot 2,0 i 2017. Et fortsatt solid privat forbruk har sammen med statlig forbruk bidratt til en fortsatt positiv utvikling i den norske BNP-en. Total markedsverdi på børsen, derimot, viser en nedgang på nøyaktig to prosent. I 2017 så man til sammenligning en vekst på 18,4 prosent. Samlet sett viser altså Capgeminis rapport en moderat vekst i antallet norske dollarmillionærer. Økningen på 2,4 prosent fra 2017 gjør at vi i dag har 174 100 dollarmillionærer i Norge.

Tilliten fortsatt stabil, men formuesforvaltningen må utvikles

Til tross for nedgangen i formue økte dollarmillionærenes tillit og tilfredshet til formuesforvalterne med tre prosentpoeng. Rapporten viser imidlertid betydelig potensiale for selskapene som leverer disse tjenestene til å være proaktive overfor kundene sine. Misnøye med service- og tjenestetilbudet ble oppgitt som den viktigste årsaken til at dollarmillionærer byttet tjenestetilbyder i 2018. Store teknologiselskaper, såkalte Bigtechs, uten en tradisjonell forankring i formuesforvaltning forventes å kunne disrupte denne bransjen i årene som kommer, da undersøkelsen avdekker misnøye med blant annet dagens tilbyderes mobil- og online-plattformer.

-I tillegg til at årets WWR-undersøkelse avdekker en større forventning til de digitale løsningene, ser vi også at dette er kunder som i økende grad forventer personlig oppfølging og tilbud. Det gjør det mer krevende å tilby forvaltningstjenester, med mindre man klarer å utvikle mulighetene for personlig skreddersøm parallelt med nye digitale løsninger, sier Lehne.

Om World Wealth Report 2019

World Wealth Report fra Capgemini er den årlige bransjeledende kartleggingen av dollarmillionærer som blir lest av ledere innen bank, finans og forsikring globalt. Rapporten kartlegger personer som har en formue på over en million dollar i investerbar formue, ekskludert primærbolig og samlerformål, også kalt High Net Worh Individuals (HNWI). Rapporten tas frem på makroøkonomisk nivå, til forskjell fra de beregninger som gjøres basert på individuelle innrapporteringer. WWR gjennomføres nå for 23. året på rad, og er den eneste rapporten som beskriver verdens dollarmillionærer og deres investeringer på en grundig måte. Rapporten inkluderer intervjuer med 2500 dollarmillionærer fra 19 land i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa, Asia og Stillehavsområdet. Undersøkelsen avdekker også investeringsstrategier og -adferd blant respondentene, inkludert hvor og hvordan de fortrekker å investere formuene sine.

For mer informasjon eller for at laste ned rapporten, gå inn på www.worldwealthreport.com

Om Capgemini

Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med over 200 000 ansatte i mer enn 40 land. I 2018 rapporterte konsernet en omsetning på 13,2 milliarder Euro.

Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.