Skip to main content

GSI presenterer anbud

Press Release   •   Aug 19, 2015 11:05 CEST

Medlemmer i Global Salmon Initiative (GSI) annonserer anbud for nye typer oljer med høyt innhold av Omega-3

GSI bekrefter sitt engasjement i å finne bærekraftig løsninger for å sikre fremtiden for oppdrett av laks.


På konferansen AquaNor 2015 presenterte medlemmer i GSI og samarbeidende fôrselskaper et felles, nyskapende globalt anbud. Det innovative anbudet inviterer organisasjoner som ønsker å utvikle nye typer olje med høyt Omega-3 innhold for bruk i fiskeoppdrett, å komme med et samlet tilbud på minimum 25.000 tonn olje årlig i minimum to år til de deltakende medlemmene i GSI. Disse ekstra ressursene vil gi betydelig økt tilgangen på olje som er rik på Omega-3 og bidra til bærekraftig bruk av marine oljer i fiskefôr.

«Ved å arbeide sammen for å løse industriovergripende utfordringer har GSI vist hvordan slikt samarbeid kan gi innovative løsninger. Vi er tilfreds med å se GSI-medlemmene arbeide proaktivt for å fremskaffe ressurser som trengs for å sikre bærekraftig industri i fremtiden og også tilgang til bærekraftige kilder av protein» sa Doris Soto, Senior Aquaculture Officer i FAO.

I lakseoppdrett brukes det omkring 350.000 tonn fiskeolje hvert år, og dette ventes å øke med ca. 5 prosent hvert år, i tråd med økning i vekst i oppdrettsnæringen. Dagens nyhet er en del av GSIs kontinuerlige engasjement for å stryke bærekraften i lakseindustrien, og det ansvar de tar for å sikre industriens fremtid.

«Å sikre langsiktige leveranser av fôrressurser har alltid vært sentralt for GSI. I stedet for å vente på at nye markeder agerer, håper vi at vi gjennom dette initiativet for å fremskaffe nye oljer akselerere utviklingen av robuste nye oljer for kommersiell produksjon som vil stryke langsiktig stabilitet i vår leverandørkjede» sa Alf-Helge Aarskog, konsernsjef i Marine Harvest.

«Vi vet at det skjer en spennende utvikling når det gjelder alternative ressurser til fiskeolje, og gjennom vårt partnerskapsprosjekt håper vi å forstå og å skape tilgang til det reelle potensiale og de miljømessige fordelene av å bruke slike nye oljer» sa Einar Wathne, konsernsjef i EWOS.

Anbudet er åpent for enhver organisasjon som er i stand til å levere nye oljeressurser og møte kravene som er fastsatt i anbudsdokumentet. Fristen for å levere tilbud er 31. oktober 2015. Etter denne datoen vil de medlemmene i GSI som deltar i prosjektet vurdere alle mottatte tilbud når det gjelder bærekraft og robusthet. GSI forventer å komme frem til en beslutning innen utgangen av 2015, og vil da komme med en ny pressemelding.

Dersom du ønsker å motta anbudsdokumentet, vennligst kontakt:GSI@axon-com.com

Cermaqs visjon er å være et globalt oppdrettsselskap som er ledende i bærekraftig produksjon av salmonider. Cermaq har virksomhet I Chile, Canada og Norge. Cermaq Group AS er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. Cermaqs hovedkontor ligger i Oslo.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.