Skip to main content

Setter sin lit til statsråden

Press Release   •   Jun 13, 2018 10:16 CEST

iFarm er unik, og skiller seg fra alle andre utviklingstillatelser. Teknologien vil styrke konkurransekraften i eksisterende, kystnært oppdrett. Det vil skape arbeidsplasser langs kysten der folk bor.

Oppdrettsselskapet Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele bare fire konsesjoner til utvikling av det nyskapende oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet.

- Dette er en oppdrettsløsning som vil minimere problemer knyttet til sykdom og lakselus. Vi har vært tydelige på at vi trenger 10 konsesjoner for å kunne utvikle den unike teknologien med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden som muliggjør at hver enkelt fisk i anlegget får tilrettelagt helseoppfølging. Vi er overrasket og skuffet over at Fiskeridirektoratet ikke ser behovet for antall lisenser for digitaliseringsløpet i iFarm. Vi setter nå vår lit til at statsråd Per Sandberg ser potensialet og verdiskapingen iFarm kan gi for kystnært oppdrett i Norge, sier konsernsjef Geir Molvik i Cermaq.

iFarm er et kostnadskrevende og ressurskrevende utviklingsløp som strekker seg over seks år. Billedteknologien med maskinbasert beslutningssystem vil gjøre at man kan gjenkjenne hver enkelt fisk i anlegget, vurdere helsestatusen og sette inn tiltak tilpasset den enkelte fisk.

- Det er store kostnader forbundet med å utvikle iFarm, men når løsningen er ferdig utviklet vil den være kostnadseffektiv å ta i bruk for hele næringen. Skal vi klare å komme i mål med iFarm, trenger vi 10 konsesjoner, sier Molvik.

Han understreker behovet oppdrettsnæringen har for bredde i teknologiutviklingen, og myndighetenes ansvar for å legge til rette for denne bredden. I dag er iFarm det eneste konseptet blant utviklingstillatelsene som styrker bærekraft og konkurransekraft i eksisterende oppdrettsanlegg. Individbasert presisjonsoppdrett løfter digitalisering til et nytt nivå i havbruksnæringen.

- iFarm er unik, og har en annen retning enn alle andre utviklingstillatelser. Vår teknologi vil styrke konkurransekraften i eksisterende, kystnært oppdrett. Det vil skape arbeidsplasser langs kysten der folk bor, sier Molvik.

Han understreker betydningen av det fiskeriminister Per Sandberg tidligere har vektlagt; at tap i sjø er den største utfordringen for næringen.

- iFarm, som overvåker og kan sortere fisken for å iverksette egnet tiltak for hver enkelt fisk, vil løse nettopp dette, sier Molvik


Kontakt:
Lise Bergan, kommunikasjonsdirektør, lise.bergan@cermaq.com, mobil 932 51114

Cermaq is one of the world's leading companies in farming of salmon and trout, with operations in Norway, Chile and Canada. Cermaq is a fully owned subsidiary of Mitsubishi Corporation with head office in Oslo, Norway.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.