This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Stenger til over påske

Nyhet -

Stenger til over påske

Det Norske Teatret har beslutta å stenge ned verksemda i Kristian IVs gate og på Rommen Scene fram til etter påske.

Den nasjonale dugnaden for å hindre vidare smitte krev slike tiltak. Det inneber at alle framsyningar og arrangement er avlyste. Vi kjem sterkt tilbake når dugnaden er over! Alle som har billett vil bli kontakta. Hald deg oppdatert på Facebook- og nettsida vår.

Emner

TagsDet Norske Teatret er Noregs største teater for refleksjon, oppleving og underhaldning. Teateret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, og over 250.000 publikummarar årleg.

Pressekontakt