Skip to main content

NEAS Teknisk Drift (TOMA) - Først i Norge innen BRANNSIKKERHET

Pressemelding   •   des 01, 2017 06:33 CET

Dag Jonny Martinsen Teknisk sjef NEAS teknisk drift AS og Anders Sandmæl Daglig leder i Dokumentert AS og Kompetansesenter for brann- og driftspersonell. Avtalen markerer en milepæl for opplæring innen det brannforbyggende arbeidet i Norge.

Alle som eier en eiendom eller følger opp driften på vegne av eier har et ansvar i forhold til brannsikkerhet. Det har frem til nå vært et stort problem at det ikke er et sted hvor man kan få denne kompetansen. Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er det eneste stedet som kan gjøre noe med dette i en unik kombinasjon av teori og praksis. Det er under etablering og i drift tidlig i 2018.

For NEAS Teknisk Drift er det viktig at alle våre byggdriftere har den kompetanse de skal ha for å drifte den eller de byggene de utfører tjenester på sier teknisk sjef Dag Jonny Martinsen.

Kompetanse i forhold til brannsikkerhet er viktig

Med riktig og god kompetanse er NEAS Teknisk Drift en god leverandør, rådgiver og sparringspartner med gårdeier, leietaker og andre leverandører på byggene. Det er lettere å varsle gårdeier og leietaker om eventuelle avvik og bevisstgjøre de om hvilket ansvar de har i forhold til Forskrift om brannforbygging.

Det er meget viktig for NEAS Teknisk Drift at Gårdeier er trygg på vår kompetanse. De skal vite at det å velge NEAS Teknisk Drift er ett godt og trykt valg for Gårdeier som sitter på ett betydelig ansvar. Hvor brannsikkerheten er et av de viktigste fagområdene.

Det som er unikt med Kompetansesenter for brann- og driftspersonell (Dokumentert AS) og deres kurs er kombinasjonen av teori og praksis. Våre Byggdrifterer lærer først teorien og kan så selv prøve/teste. Kunnskapen de her får gir mening og den vil bli sittende i hver enkelt Byggdrifter på en helt annen måte.

Kunnskap, holdninger og ferdigheter er det viktigste for en brannsikker hverdag, mener Dag Jonny Martinsen

Forskrift om brannforebygging er i for liten grad kjent og ivaretatt

Brannsikkerhet er eier sitt ansvar og disse kravene er betydelig presisert i Forskrift om brannforbygging som gjelder fra 1.1.2016. Her er også leietager sitt ansvar mye tydeligere enn i tidligere forskrift. Dessverre er denne forskrift for lite kjent og ivaretatt sier daglig leder Anders Sandmæl som er daglig leder i Dokumentert AS, som er initiativtager til Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Brannsikkerhet i praksis er ikke et sentralt tema i noen utdannelse eller bedriftsintern opplæring, og for driftspersonell gir dette utfordringer når de skal følge opp og ivareta dette i hverdagen.

Driftspersonell sine utfordringer og frustrasjoner blir store for det er større eller mindre mangler ved dokumentasjon, driftsinstruksjon og funksjonene til installasjoner og anlegg som skal ivareta brannsikkerheten. Derfor er opplæring mangelfull eller ikke gitt i det hele tatt. Derfor er kunnskapen om hvordan de skal gjøre en god jobb i forhold til brannsikkerhet, ikke tydelig beskrevet eller kjent.

Det er vel vanlig at den nødvendige opplæring gis før det stilles krav og forventes at ting blir ivaretatt? sier Anders Sandmæl.

Brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet presentert i teori og praksis

Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell er det stedet i Norge som vil gjøre noe med dette, på en unik måte. Her samles alle de installasjoner og systemer som skal ha en funksjon ved brann i et lokale. Enten de er passive eller aktive. På den måten kan man se på de enkelte for seg men også sammenhenger og avhengigheter. Ikke bare fysiske installasjoner men også eksempel på dokumentasjon som skal foreligge for å vise at funksjonen er ivaretatt, og som eier må ha for å ivareta sitt ansvar i forhold til brannsikkerheten. Tilsvarende dokumentasjon som skal foreligge gjennom byggets levetid for å bekrefte at funksjonen er ivaretatt basert på at det utføres riktig, ettersyn, vedlikehold og kontroll. På denne måten er det mulig å se brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet i teori og praksis, på et sted og på en måte som kan direkte overføres til egen hverdag.

Det er 16 firmaer som bidrar med sitt utstyr/installasjoner og kompetanse som dermed gjør dette mulig. Disse firmaene vil også bidra med foredrag slik at det er fagpersoner som kjenner til og forstår driftspersonell sitt ansvar og hverdag, som informerer innenfor de forskjellige fag. I tillegg er det observatører fra offentlige og private byggherrer, driftsorganisasjoner samt brannforebyggende avdeling i brannvesenet som følger med på det som skjer. Dette sikrer at de ambisiøse målene nås og at kurs og undervisning dekker behovene til de forskjellige målgrupper.

Det at Neas Teknisk Drift bestiller kurs til alt sitt driftspersonell viser at Kompetansesenter for brann- og driftspersonell har lykkes med å dekke et behov som ledende aktører savner for sine ansatte. Dette skjer før vi er ferdige og i drift.

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell vil over tid påvirke mye av eiendoms- og entreprenørbransjen i Norge

Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell vil også arrangere kurs for eiere slik at de kan heve sin bestiller kompetanse og dermed bidra til at brannsikkerheten er ivaretatt i nye bygg og den nødvendige dokumentasjon foreligger. I dette ligger det å beskrive forhold som legger til rette for at brannsikkerheten kan ivaretas på en sikker og effektiv måte, noe ikke alltid entreprenørene gjør.

Derfor er dette starten på noe spennende som over tid vil påvirke de fleste innen eiendoms- og entreprenørbransjen i forhold til brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet. Ikke minst fordi dette stedet blir så faglig bra at ansatte i brannvesenet som utfører tilsyn vil bruke dette for å få den nødvendige faglige kompetanse. Noe deltagerne i kompetansesenteret for brann- og driftspersonell vil bidra til. Dette vil skje for en symbolsk sum for hver ansatt i brannvesenet, slik at dette blir et bidrag til fellesskapet og det brannforebyggende arbeidet i Norge avslutter Anders Sandmæl.

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell etableres i Hoffsveien 9 på Skøyen i Oslo. Dokumentert AS vil også ha sitt kontor i disse lokalene. Det er Dokumentert AS og Anders Sandmæl som er initiativtager til Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Dokumentert AS utfører kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg i eksisterende bygg og uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter. Dette bidrar til funksjonsdyktige og forskriftsmessige sprinkleranlegg. Det eneste firmaet som er ISO 9001 og FG sertifisert i forhold til sprinkleranlegg.

Selskapets kompetanse, kapasitet og dokumentasjon er unik og er grunnen til at vi er en foretrukket samarbeidspartner for eier og driftspersonell rundt i Norge. Selskapet er en objektiv tredjepart i alle sammenhenger siden det ikke utføres prosjektering eller montasje.

Vi deler av vår kompetanse i verdensklasse, gjør andre gode og får sprinkleranlegg til å fungere.