Skip to main content

STORMØTE om brannsikkerhet - starten på noe unikt og spennende

Pressemelding   •   jun 18, 2018 07:42 CEST

Mona Nerli som er Fagansvarlig brann i Asker kommune, fortalte engasjert om viktigheten av bestiller kompetanse

Brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet er en utfordring for eiere. Hvorfor er det slik og hva kan gjøres for å bedre på dette? Kompetansesenter for brann- og driftspersonell inviterte til stormøte om dette. To av landets ledende forsikringsselskaper stilte med sine fagpersoner, brannforebyggende avdeling stilte opp og det samme gjorde flere store eiendomsselskaper.

Forskrift om brannforebygging og Internkontrollforskriften er tydelig når det gjelder eier og leietager sitt ansvar. Utfordringene er at de ikke kjenner godt nok til dette eller vet hvordan de skal ivareta dette. Brutalt men sant.

Konklusjonen til deltagerne var at de ønsket et nytt møte til høsten for å kunne videreføre dette. Derfor er et nytt møte allerede planlagt i midten av september.

Ved å arrangere dette stormøtet var det en god mulighet for å gi deltagerne litt "speed kompetanse". Programmet under viser hvor mye som ble gjennomgått på kun få timer. Hensikten var å sette søkelys på hvordan det skal være, hvorfor det ikke er som forutsatt og hva som kan gjøres for å bedre på dette.

Det var ikke kun et fokus på regler og teori. Fullskala forsøk med gass ga deltagerne en egen erfaring med hvordan det er å være i et rom som slukkes med gass. Hensikten er å informere med fakta og dokumentasjon slik at eiere og forsikring får kunnskap. Det var en åpen og ærlig kommunikasjon basert på de faktiske forhold og ikke den politiske korrekte fasade. Derfor representerer dette nor unikt ved at erfaringer kan deles, for det det kun fokus på fakta og ikke firmaer eller personer som er involvert.

Det å ha kontroll på menneskene som er i og rundt et bygg er også viktig i forhold til det brannforebyggende arbeidet. I tillegg kunne se når det skjer et branntilløp på utsiden av bygget som normalt er uten deteksjon. Verdens største produsent av videoovervåkning er en av deltagerne i Kompetansesenteret. Derfor kunne vi demonstrere hvordan overvåkning både kan brukes til å se hva som skjer men også registrere et brann tilløp og utløse sprinkleranlegget. Dette er i tråd med: 

ISO/TS 7240-29:2017 Preview   Fire detection and alarm systems -- Part 29: Video fire detectors

Svein Haakon Land-Hagen ga en god presentasjon av dette.Kompetansesenter for brann- og driftspersonell har satt i gang noe som vil innebære en uformell møtearena med erfaringsutveksling og kompetanseheving. Ved å involvere eier, brannvesen og forsikring er det mulig å skape samhandling som skaper positive ringvirkninger for det brannforebyggende arbeidet i Norge.

Møtet i september vil ha følgende temaer i forhold til brannsikkerhet:

  • Bestiller kompetanse i forbindelse med et nytt prosjekt
  • Hva en eier skal gjøre før overtagelse av nye bygg

Det at deltagerne er villig til å dele av sine erfaringer og snakke sammen er med på å skape likhet. Denne likheten vil bidra til samme krav og spørsmål til entreprenør bransjen. Det faktum at eierne er sentrale for å få en bedring, er alle enige om. De er bestiller og har ansvaret for bygget når det er i bruk. Dette vil igjen medføre at entreprenørbransjen tar ansvar og selv sikrer at funksjoner og dokumentasjon er ivaretatt ved overtagelse og ikke eier skal måtte påpeke alt som ikke er som forutsatt. De eneste som vil tape på dette er advokatene, men det er langt frem i tid.


Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er et unikt sted som viser brannsikkerhet i teori og praksis. Alle branntekniske installasjoner som skal ha en funksjon ved brann samlet i et lokale. Alt har riktig funksjon hver for seg og samlet. www.kompetansebd.no  Dokumentert AS er initiativtager til dette og deler lokale.

Dokumentert AS utfører kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg i eksisterende bygg og uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter. Dette bidrar til funksjonsdyktige og forskriftsmessige sprinkleranlegg.

Selskapets kompetanse, kapasitet og dokumentasjon er unik og er grunnen til at vi er en foretrukket samarbeidspartner for eier og driftspersonell rundt i Norge. Selskapet er en objektiv tredjepart i alle sammenhenger siden det ikke utføres prosjektering eller montasje.

Vi deler av vår kompetanse i verdensklasse, gjør andre gode og får sprinkleranlegg til å fungere.