Skip to main content

Genos avlsstatuett 2017 til NRF-okse fra Oppland

Pressemelding   •   mar 23, 2018 09:25 CET

Harald Børstad og Margunn Nummedal mottok avlsstatuetten for NRF-oksen 11876 Alm. Foto: Rasmus Lang-Ree

Avlsstatuetten er den høyeste utmerkelsen som tildeles oppdrettere av NRF-okser i Geno. Avlsstatuetten for 2017 gikk til Margunn Nummedal og Harald Børstad, fra Alm gård på Bybrua i Oppland, for NRF-oksen 11876 Alm. Prisoverrekkelsen ble utført under Genos årsmøte 19.-20. mars 2018.

Per 8. januar 2017 hadde 11876 Alm hele 60 i samla avlsverdi, noe som er historisk høyt. Oksen er spesielt god på melkeproduksjon og innhold av fett og protein i melk. Den gir døtre med godt lynne og som har lite problemer med kalvingsvansker og dødfødsler. Den er også god på egenskapen jurhelse. Den største svakheten til oksen er jurbalanse, og den bør brukes på kyr med baktunge jur.

Far: 11039 Skjelvan, morfar: 23007 Asmo Tosikko Et

Stor avlsinteresse på Alm i Vardal

Det er stor avlsinteresse hos oppdretterne Margunn Nummedal og Harald Børstad på Alm i Vardal, og de har drevet systematisk avl siden besetningen ble etablert i 1972. Harald beskriver morlinja til Alm som ei linje nesten uten toppokser som fedre, men preget av holdbare kyr med gode bruksegenskaper. Eksteriørmessig har heller ikke denne morlinja utmerket seg, men kyrne har holdt seg friske og hatt god fruktbarhet. Mora til Alm var ifølge Harald ei ualminnelig god ku, men kastet på fjerde kalven og ble derfor slaktet.

Oppdretterne hadde faktisk, året før de leverte Alm, levert enda en oksekalv til Geno med samme mor og samme far. Denne kom helt til Geno sin seminstasjon på Store Ree, men kom ikke gjennom nåløyet for å bli eliteokse. Nylig solgte de også en kvigekalv (far: 11284 Skretting, morfar: 10923 Prestangen) til Geno. Denne skal inn i embryoprosjektet.

Bilde av og mer informasjon om NRF-oksen 11876 Alm finner du her

Her finner du bilder fra Genos årsmøte 2018

Om Genos avlsstatuett

Genos avlsstatuett blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte eliteoksen brukt i foregående kalenderår. Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi.

Dersom flere okser ender på samme avlsverdi, skilles de med desimaler. Oksen må være brukt som eliteokse i Norge.

Vedtak om tildeling av avlsstatuett blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år). Ordningen praktiseres så lenge eliteoksene rekrutteres direkte fra besetningene (ikke produsert via embryo).

Tildeling av avlsstatuett avklares av gruppa som tar ut eliteokser og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Avlsstatuetten kan deles ut kun en gang per okse. Avlsstatuetten deles ut på Geno sitt årsmøte.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9 000 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Geno is the breeding organization of Norwegian Red, the main dairy breed in Norway. It as a farmer cooperative that has been conducting research and development for cattle breeding since 1935. Geno produces over 1.3 million doses of semen from elite Norwegian Red bulls each year and distributes genetic material to more than 30 countries worldwide. Geno's vision: Breeding for better lives. Geno's Head Office is at Hamar, Norway.

www.genoglobal.com

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.