Skip to main content

Kraftig økning i lyn-erstatninger – nå braker det løs igjen

Pressemelding   •   jun 06, 2019 12:50 CEST

Erstatninger etter lynskader har økt med over 100 prosent de siste ti årene sammenlignet med tiårs-perioden før. Store mengder fintfølende elektronikk må ta hovedskylda.

- I tillegg kan klimaendringene spille inn. Våtere og varmere vær fører til mere lyn, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Det lyner også på vinteren, pr. mars var det 290 lynskader.

Gjensidige har gjort en analyse av bransjetall, og tendensen er tydelig. Antall lynskader har økt med 30 prosent fra den ene tiårsperioden til den andre (1999-2008 og 2009-2018).

- Det lyner mer, og når det først skjer en skade så blir omfanget betydelig på grunn av den fintfølende elektronikken, sier han.

De siste ti årene er det erstattet 2 milliarder kroner som følge av lynnedslag. 70 prosent av skadene skjer i sommermånedene juni, juli og august.

I verste fall kan lynet starte boligbranner, men hardest går det som regel utover elektrisk utstyr som er koblet til el-nettet. Kjøleskap, routere, PC, frysere, TV og stereoanlegg.

- Med denne utviklingen er det desto viktigere at man gjør tiltak. Det er mye en kan gjøre for å unngå at fryseren eller tv’n ryker, sier Rysstad. Han tilføyer at lynskader dekkes av forsikringen.

Fra 2010 ble det påbudt med overspenningsvern i sikringsskap i alle nye boliger, men fortsatt er det veldig mange som mangler dette i sine hjem.

- Overspenningsvern i sikringsskap kan hindre at lynet ødelegger både el-nettet i boligen og det elektriske utstyret som er koblet til, men for den mest fintfølende elektronikken kan det være lurt å investere i et pluggbart finvern i tillegg, sier Rysstad.

Gode råd

  • Få en el-installatør til å installere overspenningsvern i sikringsskapet
  • Kjøp FG-godkjente pluggvern (finvern) som settes direkte i stikkontakten. Fryser, Tv osv. plugges så i dette vernet. FG står for Forsikringsselskapene godkjenningsnemd
  • Trekk ut stikkontakten. Skal du på ferie eller vet det er fare for tordenvær. Trekk ut stikkontakten på småelektronikk. Husk at lynet også kan gå i signalkabler til TV, telefon og internett.

Hvor langt unna er lynet?

Lyden beveger seg 330 meter per sekund. Dersom det går tre sekunder fra du ser glimtet til du hører braket, var lynet en kilometer unna.

Fakta om overspenning og skader

Lynutladninger i atmosfæren fører ofte til at det lages høye overspenninger på luftledningsnettet. Overspenningene søker til jord, og vil vandre langs ledningsnettet til de kommer inn i husinstallasjoner og finner en vei til jord der. Fenomenet oppstår selv om lynutladningene foregår langt unna ledningsnettet. Lynet trenger altså ikke slå direkte ned i transformator eller ledningsnett.

Ved kraftig overspenning kan sikringsskap bli svartbrent, ledningsnettet bli ødelagt og det elektriske utstyret ødelegges fullstendig. I de fleste tilfeller medfører overspenningen at det gnistrer ut av stikkontakter og at elektrisk utstyr får skader. Det er verdt å merke seg at hver gang en overspenning raser gjennom et hus, vil ledninger, kontakter og koblingsbokser kunne bli svekket. Dette kan føre til brann uker eller måneder etter at anlegget ble utsatt for overspenningen. Sørg derfor å få undersøkt det elektriske om sikringer eller jordfeilbrytere går uten at løst (og ødelagt) utstyr er koblet til – det gjelder for så vidt uavhengig av om du er berørt av lyn eller ei. 

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner.