Gå videre til innhold
Goodtech gjør Lingalaks og den blå næringen grønnere

Pressemelding -

Goodtech gjør Lingalaks og den blå næringen grønnere

Goodtech har fått oppdraget med å levere turn-key, høyspent landstrømanlegg til tre av Lingalaks sine lokaliteter på Vestlandet. I leveransen inngår prosjektering-, engineering- og installasjonstjenester, leveranse av materiell og legging av sjøkabel. Kontraktsverdien er på ca. NOK 9 millioner. 

Prosjektet starter umiddelbart, og planlegges ferdigstilt rundt årsskiftet 2018/2019. Goodtech har tidligere utført en studie på til sammen syv lokaliteter, samt bistått Lingalaks med å søke investeringsstøtte gjennom Enova.

For Lingalaks handler dette mye om kampen for å holde våre produksjonskostnader nede, uttaler daglig leder Erlend Haugarvoll. En slik investering gjør at Lingalaks samlet reduserer dieselforbruket med nærmere 300.000 liter diesel i året, noe som utgjør en betydelig kostnadsreduksjon i driften siden kostnaden for elektrisitet fra diesel er minst tre ganger høyere enn for fornybar kraft fra land. På grunn av såpass stor avstand fra land til flåter vil vi med høyspent kabel få lave tap i selve kabelen sammenlignet med tradisjonell lavspent kabel, noe som bidrar positivt. Med integrert fiber i kraftkabelen til land, etableres også en god infrastruktur for fjerndrift og automatisering. I tillegg legger vi nå grunnlaget for fremtidig ladestruktur for ladbare hybrid arbeidsbåter og servicefartøy. Investeringen har naturligvis også en betydelig miljøgevinst siden reduksjon av generatordrift med 300.000 liter diesel i året reduserer forurensing og gir betydelig reduksjon av CO2, samtidig som vi får et bedre arbeidsmiljø på flåtene med redusert støy. Alt i alt er dette et bidrag for å gjøre den blå næringen vi er en del av betydelig grønnere. Jeg vil også berømme Enova sin satsing på utfasing av fossilt brensel. Uten deres initiativ og deres støtte ville vi ikke ha kunnet realisere dette prosjektet, avslutter han.

Vi er svært tilfredse med at Lingalaks valgte Goodtech som totalentreprenør, og er ivrige etter å komme i gang med prosjektet, sier Eric Staurset, konsernsjef i Goodtech. Denne avtalen er samtidig en bekreftelse på at våre løsninger gjør oss til en ledende leverandør av industriell effektivitet.

For ytterligere informasjon, kontakt
Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech
Tlf. +47 982 81 142
e-post: eric.staurseth@goodtech.no

Inge Wandsvik, Regionsdirektør Goodtech
Tlf. +47 930 44 508
e-post: inge.wandsvik@goodtech.no

Emner


Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Pressekontakt

Eric Staurset

Eric Staurset

Pressekontakt Konsernsjef/CEO +4798281142
Synnøve Granli

Synnøve Granli

Pressekontakt CFO +47 815 68 600