Skip to main content

Goodtech: Resultat for 4. kvartal 2015

Pressemelding   •   feb 24, 2016 07:52 CET

  • Salget av Goodtech Intressenter AB er gjennomført.
  • Det er inngått avtale om salg av Goodtech Environment AS.
  • Salg av Goodtech Products AS etter kvartalsslutt.
  • Nedskrivinger av goodwill og immaterielle eiendeler i kvartalet.
  • Flere viktige strategiske kontrakter er vunnet i den videreførte virksomheten.
  • Goodtech kommer ut av den strategiske restruktureringen med en bedret finansiell stilling, sterkere teknologisk fokus og en spisset markedsinnretning.

Driftsinntektene for videreført virksomhet i 4. kvartal ble NOK 169,1 mill. mot NOK 160,5 mill. i samme kvartal i fjor (+5,3%). Driftsinntektene hittil i år ble NOK 688,6 mill. mot NOK 606,8 mill. i samme periode i fjor (+13,50 %).

EBITDA for 4. kvartal for videreført virksomhet ble NOK -18,1 mill. (-10,7% margin) sammenlignet med NOK -1,4 mill. (-0,9% margin) i samme periode i fjor. EBITDA i år ble NOK 0,9 mill. (0,1 % margin) mot NOK 6,0 mill. (1,0% margin) i fjor.

Det har vært lavere aktivitet i 4. kvartal enn forventet. Dette sammen med prosjektnedskrivinger gir negativ EBITDA i kvartalet.

Ordrereserven for videreført virksomhet utgjør NOK 416,8 mill. ved utgangen av 4. kvartal mot NOK 363,3 mill. ved utgangen av samme kvartal i fjor (+14,7 %). Flere viktige kontrakter er vunnet både i kvartalet og etter kvartalsslutt.

Delårsrapport for 4. kvartal 2015 er vedlagt.


For ytterligere informasjon kontakt:

Arve Teie, fung. konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 928 88 713, E-post: arve.teie@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy