Skip to main content

Goodtech styrker seg innenfor Industri

Pressemelding   •   jan 15, 2010 09:49 CET

Goodtech har inngått intensjonsavtale om kjøp av
selskapet Fleximatic AS i Moss.

Endelig kjøpsavtale er planlagt signert innen
utgangen av januar 2010 med overtagelse av selskapet
innen utgangen av februar. Forutsatt
tilfredsstillende resultater i en due diligence
gjennomgang og inngåelse av endelig avtale, utvider
og kompletterer Goodtech med dette sin automatisering
og materialhåndteringsvirksomhet.

Fleximatic AS er en etablert leverandør av maskiner
og løsninger til farmasøytisk industri og
næringsmiddelindustrien. Selskapet har utviklet flere
fullautomatiske maskiner og anlegg for pakking,
håndtering og merking av næringsmidler og
farmasiprodukter. Selskapet er med sin Flexpacker en
av de ledende produsentene av "end of line" maskiner
for høyhastighetspakking av tabletter. Selskapet har
hatt en vesentlig andel eksport de siste år.

Selskapet hadde i 2008 en omsetning på NOK 19,1 mill.
med et driftsresultat på NOK 1,1 mill. Aktiviteten i
2009 har vært noe lavere. Goodtech ser gode
muligheter for vekst innen næringsmiddel- og
farmasøytisk industri i Norge og ser økt eksport som
viktig utviklingsmulighet for bedriftens produkter og
løsninger. Selskapet vil videreutvikles for vekst.
Det forventes en klar positiv utvikling av selskapet
i 2010.

Utvikling og eksport av avanserte maskiner med høy
automatiseringsgrad står sentralt i Goodtechs
strategi for videre vekst i det landbaserte markedet.
Det vil også være gode muligheter for synergi innen
salg, markedsføring og produksjon av selskapets
maskiner. Det vil også styrke Goodtechs evne til å
levere komplette produksjonslinjer. Oppkjøpet styrker
Goodtechs posisjon som en betydelig aktør innen
automatisering og materialhåndtering i det Nordiske
markedet.

For mer informasjon kontakt:
Vidar Låte
Konsernsjef
Goodtech ASA
Tlf 815 68 600

Goodtech ASA er et norsk teknologi- og
ingeniørkonsern som er notert på Oslo Børs. Selskapet
leverer systemløsninger, teknologiske produkter og
prosjekter innen miljø og industri. Goodtech ASA
driver sin virksomhet gjennom egne kontorer og
datterselskaper i Norden. I markedet er Goodtech
blant annet kjent for egne varemerker som Biovac®,
Portabulk® og TurboCron®

Source: Millistream

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy