Skip to main content

Resultat for 1. kvartal 2016

Pressemelding   •   mai 11, 2016 07:58 CEST

  • Salget av Goodtech Environment AS og Goodtech Products AS er gjennomført i kvartalet. Dette, sammen med salget av Goodtech Intressenter AB i slutten av 2015, innebærer at den strategiske restruktureringen av konsernet er gjennomført.
  • Konsernets finansielle situasjon er betydelig bedret etter gjennomførte salgstransaksjoner.
  • Lavere aktivitet i starten av året og sluttføring av prosjekter med lav inntjening gir negativ EBITDA i kvartalet.
  • Goodtech har vunnet flere viktige strategiske kontrakter, og har en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet.

Driftsinntektene for videreført virksomhet i 1. kvartal ble NOK 172,4 mill. mot NOK 179,6 mill. i samme kvartal i fjor (-4,0%).

EBITDA for 1. kvartal ble NOK -6,0 mill. (-3,5% margin) sammenlignet med NOK 9,2 mill. (5,1% margin) i samme periode i fjor.

Lavere aktivitet i starten av året og sluttføring av prosjekter med lav inntjening gir negativ EBITDA i kvartalet.

Ordrereserven utgjør NOK 538,9 mill. ved utgangen av 1. kvartal mot NOK 332,9 mill. ved utgangen av samme kvartal i fjor (+61,9 %). Flere viktige kontrakter er vunnet i kvartalet.

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Arve Teie, fung. konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 928 88 713, E-post: arve.teie@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy