Skip to main content

Resultat for 3. kvartal 2016

Pressemelding   •   nov 10, 2016 07:58 CET

Stabil omsetning og positiv, men fortsatt svak EBITDA i 3. kvartal.

Positiv kontantstrøm fra drift i 3. kvartal.

Fortsatt svak utvikling i enkelte enheter. Kostnadstilpasninger er igangsatt.

Ordrereserven er opprettholdt på et høyt nivå. Ny stor kontrakt innenfor Environment vunnet i 3. kvartal.

Det har vært stabil drift i de fleste av konsernets enheter i 3. kvartal, men fortsatt lav aktivitet og svak utvikling i enkelte enheter innenfor Projects & Services og Solutions påvirker totalen. Kostnadstilpasninger og lønnsomhetsforbedrende tiltak er i gangsatt i disse enhetene.

Driftsinntektene i 3. kvartal ble NOK 156,2 mill. mot NOK 159,1 mill. i samme periode i fjor (-1,8%). Driftsinntektene hittil i år ble NOK 537,8 mill. mot NOK 529,7 mill. i samme periode i fjor (+1,5%).

EBITDA for 3. kvartal ble NOK 1,2 mill. (0,8% margin) sammenlignet med NOK -1,9 mill. (-1,2% margin) i samme periode i fjor. EBITDA hittil i år ble NOK -9,5 mill. (-1,8% margin) sammenlignet med NOK 17,9 mill. (3,4% margin) i samme periode i fjor. Restrukturerings- og omstillingskostnader belaster EBITDA med NOK 7,9 mill. hittil i år.

Flere viktige kontrakter er vunnet hittil i år, og ordrereserven utgjør NOK 392,5 mill. ved utgangen av 3. kvartal mot NOK 432,3 mill. ved utgangen av samme periode i fjor (-9,2 %).

Delårsrapport for 3. kvartal 2016 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy