Skip to main content

Resultat for 4. kvartal 2016

Pressemelding   •   feb 24, 2017 08:00 CET

Stabil omsetning.

Positiv kontantstrøm fra drift i 4. kvartal.

Negativ EBITDA i enkelte enheter. Kostnadstilpasninger pågår.

Nedskrivinger av goodwill og immaterielle eiendeler i kvartalet.

Ordrereserven totalt er tilfredsstillende.

Organisatoriske endringer for økt effektivitet fra 1.1.2017.

Det har vært stabil drift i de fleste av konsernets enheter i 4. kvartal, men fortsatt lav aktivitet og svak utvikling i enkelte enheter påvirker totalen. Kostnadstilpasninger og lønnsomhetsforbedrende tiltak pågår i disse enhetene.

Driftsinntektene i 4. kvartal ble NOK 167,2 mill. mot NOK 168,9 mill. i samme periode i fjor (-1,0%). Driftsinntektene for året ble NOK 704,2 mill. mot NOK 698,3 mill. i samme periode i fjor (+0,9%).

EBITDA for 4. kvartal ble NOK -0,9 mill. (-0,5% margin) sammenlignet med NOK -20,1 mill. (-11,9% margin) i samme periode i fjor. EBITDA for året ble NOK -8,4 mill. (-1,2% margin) sammenlignet med NOK -0,7 mill. (-0,1% margin) i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra drift fra videreført virksomhet ble NOK 21,7 mill. i 4. kvartal og NOK -0,6 mill. for året, mot henholdsvis NOK 5,0 mill. og NOK 3,5 mill. i tilsvarende perioder i fjor.

Ordrereserven utgjør NOK 346,2 mill. ved utgangen av 4. kvartal mot NOK 416,8 mill. ved utgangen av samme periode i fjor (-16,9 %).

Goodwill er nedskrevet med NOK 29,4 mill. i kvartalet. I tillegg er det gjort en nedskriving av immaterielle eiendeler tilknyttet utviklingsprosjekter med NOK 6,2 mill. i kvartalet.

Delårsrapport for 4. kvartal 2016 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Eric Staurset, konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 98 28 11 42, E-post: eric.staurset@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.