Skip to main content

Barns seksualitet og forebygging av overgrep

Event

09
JAN
Kurset egner seg for både personal- og foreldremøter, og kan bestilles til barnehagen som et 2 eller 3 timers kurs. Kursholder stiller om ønskelig også opp på planleggingsdager.
Kanvas kompetanse tilbyr denne våren et nytt kurs med fokus på barns seksualitet og forebygging av overgrep. Gjennom kurset vil kursholder ta opp hva som er normal seksuell lek og atferd hos barn, hvordan vi kan møte den i barnehagen, og hvordan vi kan lære barn å sette grenser for egen kropp. Dette er i tråd med høringsutkastet til ny Rammeplan. Gjennom kurset får du kunnskap om hvordan man kan møte foreldrenes ulike syn på dette temaet, og hvordan vi kan lære barn hva som er lov og ikke lov av berøringer fra voksne. Les mer om kurset på våre nettsider. Kanvas kompetanse tilbyr et bredt spekter av fagkurs for barnehagens ansatte. Våre kurs skal være motiverende og inspirerende, men først og fremst skal de bidra til økt kunnskap og god handling. Gjennom gode kompetanseplaner vil personalet kunne øke kvaliteten på barnehagen og gi barna et godt fundament i startfasen på livet og utdanningen. Vi kan bistå dere i dette arbeidet gjennom lederutviklingskurs, fagkurs for hele personalgruppen og veiledning. Se hele vårt kurstilbud.