Skip to main content

Tags

Siste nyheter

Kanvas samlet alle ansatte til to-dagers faglig samling med temaet "Sammen om lek"

Kanvas samlet alle ansatte til to-dagers faglig samling med temaet "Sammen om lek"

Pressemeldinger   •   nov 07, 2018 09:51 CET

De ansatte i de 64 Kanvas-barnehagene rundt om i Norge ble samlet til en to-dagers storsamling med temaet "Sammen om lek" i slutten av oktober. Samlingen bød på faglig påfyll, inspirasjon, kultur, god mat og hyggelig sosialt samvær. Nå er de ansatte tilbake på jobb med oppdatert fagkunnskap, en felles faglig plattform, inspirasjon og motivasjon til en ny barnehagehverdag sammen med barna.

Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep og omsorgssvikt

Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep og omsorgssvikt

Pressemeldinger   •   aug 06, 2018 13:42 CEST

Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas deltar på Arendalsuka torsdag 16. august. Vi deler kunnskap om hvordan vi kan snakke med barn om kropp og seksualitet, hvordan vi kan gi dem rom for seksuelle leker og hvordan vi kan lære dem å sette egne grenser. Hør også om hvordan du oppdager og forebygger overgrep mot barn, og hvordan du kan bli kompetent til å lytte til barns vonde fortellinger.

Barnehagestiftelsen Kanvas innfører ny bemanningsnorm høsten 2018

Barnehagestiftelsen Kanvas innfører ny bemanningsnorm høsten 2018

Pressemeldinger   •   jun 21, 2018 14:10 CEST

Stiftelsen Kanvas innfører ny bemanningsnorm 4. kvartal 2018. Ved å innføre normen trekvart år før fristen utløper, styrer Kanvas mot negativt resultat i både 2018 og 2019. – Vi opptatt av at den nye normen ikke går på bekostning av andre viktige kvalitetsfaktorer. Vi vil innføre bemanningsnormen uten å kutte i lederressurser eller vår høye pedagogandel, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Pressemeldinger   •   mar 19, 2018 10:47 CET

​Rasmus Kleppe er den første som har disputert med doktorgradsavhandling tilknyttet ​Goban - Gode barnehager for barn i Norge, Norges største forskningsprosjektet tilknyttet barnehagefeltet. Gjennom doktorgradsprosjektet har Kleppe sett på flere sider ved 1-3 åringers risikolek.

​Forsker i delt stilling styrker samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia

​Forsker i delt stilling styrker samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia

Pressemeldinger   •   jan 10, 2018 14:50 CET

Stiftelsen Kanvas har inngått en unik avtale med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om en delt stilling for forsker Rasmus Kleppe. Kleppe har i løpet av de siste tre årene gjennomført doktorgradsprogrammet ved Høyskolen i Oslo og Akershus som nærings-ph.d. hos Kanvas. Han vil i sin delte stilling bidra til å styrke samarbeidet mellom praksis og akademia.

Barnehagestiftelsen Kanvas lanserer ny nettside

Barnehagestiftelsen Kanvas lanserer ny nettside

Pressemeldinger   •   sep 20, 2017 11:33 CEST

Barnehagestiftelsen Kanvas har lansert nye hjemmesider - ​kanvas.no. De nye nettsider skal formidle hva Kanvas står for, gi kortfattet og lett tilgjengelig informasjon til alle målgrupper, og være brukervennlige fra alle plattformer – ikke minst mobil. - Vi er godt fornøyd med resultatet, forteller daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Politikere på barnehagebesøk for å lytte og lære

Politikere på barnehagebesøk for å lytte og lære

Pressemeldinger   •   sep 06, 2017 16:46 CEST

I valgkampinnspurten har sentrale politikere vært på besøk hos Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage for å høre mer om hvordan det jobbes med aktuelle temaer i barnehagen. Blant annet var det interesse for arbeidet med språkutvikling i en mangfoldig barnegruppe, avdekking og forebygging av vold og overgrep, og hva som skal til for å sikre god barnehagekvalitet.

Risikolek blant barn under 3 år: Støttende samspill i risikolek sammenfaller med god barnehagekvalitet

Risikolek blant barn under 3 år: Støttende samspill i risikolek sammenfaller med god barnehagekvalitet

Pressemeldinger   •   jul 06, 2017 15:32 CEST

I risikolek er det særlig viktig at den ansatte er sensitiv overfor barnets signaler og tillater det autonomi. Det vil si at barnet får lov til å streve med en utfordring og at den endelige avgjørelsen for videre handling er opp til barnet selv. Nærings-Ph.D i Kanvas, Rasmus Kleppe, har i sin doktorgradsavhandling observert at støttende samspill i risikolek sammenfaller med god barnehagekvalitet.

Dette kan du gi barna hver dag i sommer

Dette kan du gi barna hver dag i sommer

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 15:00 CEST

På varme sommerdager er det fristende med avkjølende forfriskninger, men is og brus egner seg ikke til hverdags. Løsningen er å fylle opp fryseren med hjemmelaget is basert på frukt og bær som barna kan få hver dag.

Kulturfestival for barnehagebarn i Frognerparken

Kulturfestival for barnehagebarn i Frognerparken

Pressemeldinger   •   jun 15, 2017 08:00 CEST

Tradisjonen tro arrangerte Kanvas-barnehagene i Oslo en kulturfestival for barnehagebarn i Frognerparken i deilig sommervær denne uken. På programmet stod underholdning, fotballturnering, snekring, svampekasting, trehjulssykling og eventyrlesing.

Ny forskning: barn leker risikofylt lek fra ettårsalder

Ny forskning: barn leker risikofylt lek fra ettårsalder

Pressemeldinger   •   apr 28, 2017 11:16 CEST

Barn leker risikofylt lek fra ettårsalder. Men leken er mer subtil og mindre utadvendt enn den tradisjonelle forståelsen av risikolek, som typisk innebærer skrekkblandet fryd og risiko for skade. De minste barnas risikolek preges av lek som involverer usikkerhet og utforsking – kroppslig, sansemessig, følelsesmessig eller miljømessig.

Kanvas fornøyd med ny rammeplan

Kanvas fornøyd med ny rammeplan

Pressemeldinger   •   apr 24, 2017 16:09 CEST

Stiftelsen Kanvas er i hovedsak fornøyd med den nye rammeplanen. Den nye rammeplanen gjenspeiler hva som skal til for å møte en mer kompleks barnehagehverdag, med bl.a. flere ettåringer og flerspråklige enn tidligere, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Fargelegg maten!

Fargelegg maten!

Blogginnlegg   •   mar 14, 2017 13:34 CET

Det trenger ikke være vanskelig å spise sunt. En enkel leveregel er å fargelegge alle måltider med frukt, bær og grønnsaker.

50% barnehagelærere er en veldig god ide!

50% barnehagelærere er en veldig god ide!

Blogginnlegg   •   okt 20, 2016 14:36 CEST

Denne uken delte Eivor Evenrud, nestleder i kultur- og utdanningskomiteen for Oslo bystyre, blogginnlegget «50% barnehagelærere er ingen god idé», der hun argumenterer for at pedagogtettheten ikke er et kvalitetsstempel i seg selv, den må sees i sammenheng med antall ansatte totalt i barnehagen. Vi i Kanvas er helt enig i at andel pedagoger må sees i sammenheng med bemanningen for øvrig.

Rekordhøy andel ansatte med barnehagelærerutdannelse

Rekordhøy andel ansatte med barnehagelærerutdannelse

Pressemeldinger   •   sep 19, 2016 11:20 CEST

Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas kan etter oppstart av nytt barnehageår glede seg over tre rekorder: 49% av de ansatte i barnehagene har barnehagelærerutdannelse, kun 1% har dispensasjon fra utdanningskravet og 23% av de ansatte er menn. Målrettet satsing på mangfoldige og kompetente personalgrupper har gitt resultater.

Kulturfestival for barnehagebarn på Bergenshus festning

Kulturfestival for barnehagebarn på Bergenshus festning

Pressemeldinger   •   mai 27, 2016 13:45 CEST

For syvende år på rad arrangerte Kanvas-barnehagene i Bergen og Askøy en kultur-festival for barnehagebarn tidligere denne uken. Festivalen fant sted på historisk grunn på Bergenshus festning. Her møttes barn og voksne fra 9 Kanvas-barnehager til en felles kulturopplevelse, med aktiviteter og underholdning. Nytt av året var at også familier fra mottaket på Landås var invitert til festivalen.

Les, fortell og snakk med meg - om å skape et levende språkmiljø

Les, fortell og snakk med meg - om å skape et levende språkmiljø

Pressemeldinger   •   mar 15, 2016 15:45 CET

Språket danner grunnlag for at barn lettere kan uttrykke egne behov, opplevelser, følelser og ønsker. For å skape et levende språkmiljø i barnehagen er det viktig å arbeide strukturert med begrepstrening, samtaleferdigheter og fortellerferdigheter. Toril Kristensen, veileder og kursholder hos Kanvas, gir på Kanvas' Toddler-konferanse eksempler på metoder for å styrke og utvide barns ordforråd.

Ettåringers medvirkning til egen læring

Ettåringers medvirkning til egen læring

Pressemeldinger   •   mar 15, 2016 15:00 CET

Betha Thorsen Kanvas-barnehage vant i år Forskerfrøprisen for prosjektet "Pendler i bevegelse". Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan ettåringer kan være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, gjennom nysgjerrighet og utforskning. Johanna Strand, barnehagelærer i Betha Thorsen Kanvas-barnehage, forteller i dag om hvordan de jobbet med dette prosjektet på Kanvas' Toddler-konferanse.

Flerspråklige toddlere i barnehagen

Flerspråklige toddlere i barnehagen

Pressemeldinger   •   mar 15, 2016 14:00 CET

I barnehagen er det stadig flere barn som er flerspråklige. Flerspråklighet er en ressurs, men representerer også utfordringer. Den opplagte utfordringen knyttes til norskspråklige ferdigheter. Elisabeth Brekke Stangeland, doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger, presenterer funn fra sin studie på Kanvas' Toddler-konferanse.

De yngste barna tar også risiko i lek

De yngste barna tar også risiko i lek

Pressemeldinger   •   mar 15, 2016 13:00 CET

Mange forbinder risikolek med høy fart i akebakken og lengst opp i klatretreet - nærmest en form for ekstremsport for barn. Mye tyder på at barn begynner med risikolek helt i det små, og at det å lære, vurdere og håndtere risiko har stor betydning både for trivsel og utvikling. Rasmus Kleppe, nærings-ph.d. ved HiOA og Kanvas, forteller om sitt forskningsprosjekt på Kanvas' Toddler-konferanse.