Skip to main content

Regjeringen premierer kommuner som kutter bemanningen i barnehagene

Pressemelding   •   aug 26, 2015 15:57 CEST

Høring om ny finansieringsordning for private barnehager er akkurat avsluttet. Regjeringen har foreslått to alternative finansieringsmodeller som viderefører en vesentlig systemfeil. Begge modeller vil gi kommunene insentiver til å holde kostnader i de kommunale barnehagene på et lavt nivå, for også å kunne betale lavere tilskudd til de private barnehagene. Begge modellene bidrar til en konservering av dagens minimumskvalitet i barnehagen. Barna blir taperne.

Regjeringen har lagt til rette for en omvendt bonusordning som belønner økonomisk effektivitet fremfor kvalitet i relasjon med barn. Begge alternativene legger til grunn et prinsipp om at private barnehagers tilskudd beregnes ut ifra gjennomsnittlig kostnad i kommunale barnehager. De siste årene har vi sett en rekke eksempler på at lokale politikere vedtar kutt i grunnbemanning i de kommunale barnehagene, som et tiltak for å redusere kostnadene i de kommunale barnehagene og dermed også redusere overføringer til private barnehager.

OECD gir norske myndigheter et klart oppdrag: Etabler et enklere finansieringssystem, skaff flere kvalifiserte voksne og premier kvalitet! En jevnere og høyere kvalitet på tvers av kommunene og privat- og kommunal sektor får vi først når finansieringen kombineres både med en nasjonal bemannings- og pedagognorm. I tillegg må det lønne seg å gi barna et barnehagetilbud av høy kvalitet. Hvilke partier vil sette fart i arbeidet med å sikre barnehagebarn en bedre hverdag?

Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er med sine 63 barnehager en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Vi er en kunnskapsbedrift med 1000 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 3600 barn. I 28 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet vil vi ha minst 50% barnehagelærere i Kanvas-barnehagene.